Ge bort vaccin till fattiga – för deras och vår skull

Många länder, inte minst i Afrika, ligger långt efter i vaccinationen mot covid-19.

Många länder, inte minst i Afrika, ligger långt efter i vaccinationen mot covid-19.

Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix / TT

Ledare2021-09-08 19:10
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

På kort tid har många länder, däribland Sverige, kunnat vaccinera stora delar av sin befolkning. Men fortfarande finns det mycket arbete kvar att göra. Många människor har ännu inte fått sina nålstick. 

En del handlar om vaccinmotstånd. Spridningen av konspirationsteorier om vacciner har under pandemin varit utbredd. Andra människor är helt enkelt bara tvekande av olika skäl. En lägre andel personer med låg utbildning och låter sig vaccineras. Här finns inga genvägar. Det gäller att fortsätta informera, uppmuntra och göra det lätt att ta sprutorna. 

På andra håll är problemen större och ser annorlunda ut. I en del länder har vaccinationerna knappt påbörjats och bara en liten andel av befolkningen har täckts. Tittar vi på siffror från Världshälsoorganisationen (WHO) över antalet fullvaccinerade per 100 invånare och jämför länder är skillnaderna stora.

I många europeiska stater är en bra bit över hälften av invånarna vaccinerade. Portugal och Spanien ligger högt, där har mer än 70 av 100 fått två doser. Sverige ligger strax under 60 (siffran skiljer sig från Folkhälsomyndighetens uppgift på 70 procent som anger andel av personer över 16 år). I Bulgarien och Albanien är enbart var femte fullt vaccinerad.

De flesta afrikanska länder har fullvaccinerat knappt 2 av 100. Bäst är Marocko med 42 av 100. Efter Marocko kommer Sydafrika och Botswana där det är frågan om var tionde person. Det är samma nivå som Indien och Thailand för närvarande ligger på.

Det kan finnas viss eftersläpning i statistiken och en del länder kan mycket väl göra något bättre ifrån sig än vad siffrorna visar. Men huvuddragen är klara: rikare länder har kommit längre i vaccinationerna än fattigare. Och många fattiga länder ligger riktigt långt efter.

En del av denna seghet kan förklaras av tungrodda vårdapparater eller korruption. Men den stora anledningen är brist på vaccin. Rika länder har tingat många fler doser än vad som behövs och fattiga länder har inte råd. När analysbolaget Airfinity, på uppdrag av Dagens Nyheter (7/9), räknade på hur många doser EU skulle ha i överskott i slutet på året landade siffran på 875 miljoner. Detta samtidigt som flera afrikanska länder bokat doser så att det räcker för bara 30 procent av befolkningen. 

Överskott av vaccindoser bör skänkas till länder som inte har nog. Ett gott skäl är moraliskt men det finns fler. Med så många ovaccinerade människor kan viruset fortsätta spridas och därmed också muteras till något dagens vacciner inte biter på. Smittan kan då med ny kraft återvända även i vårt land.

Därför räcker det inte med att bara vaccinera bäst vi kan i Sverige, Norden eller EU. Politiker måste också hitta lösningar för att folk i andra delar av världen får detta skydd.