I försäkringskassa som i banker måste fiffel förebyggas

Försäkringskassan har tidigare inte varit nog uppmärksam med kontroll och tillsyn – och rader av exempel även från banker och andra företag visar att den bristen har kassan inte varit ensam om.
Försäkringskassan har tidigare inte varit nog uppmärksam med kontroll och tillsyn – och rader av exempel även från banker och andra företag visar att den bristen har kassan inte varit ensam om.

Ledare 30 juli 2020 05:30
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

I all pengahantering behövs både enkla kontrollrutiner och revision som ger upptäcktsrisk vid fel och fiffel. Förtroende byggs av hederlighet – men också av att hederligheten skyddas. Regler och arbetsformer ska minska risken för brott eller oavsiktliga misstag.

Det gäller i stort och i smått. Från enkla reseräkningar till värdepappershandel med hundratals miljoner. I förvaltning och i affärsverksamhet. Det är ett rimligt krav även på Försäkringskassans utbetalningar och tillsyn av personlig assistans för funktionshindrade.

Det borde också – ett annat aktuellt exempel – fungera i revisionen av ett snabbväxande börsföretag med betalningsförmedling och bankrörelse. En företagsskandal rullas nu upp i det tyska bolaget Wirecard, verksamt i en delbransch liknande Klarnas i Sverige. Bokföringen har manipulerats åratal för att hålla uppe aktiekursen. Till sist blev det konkurs. 19 miljarder kronor i balansräkningen visade sig vara luft.

Åter har ett ledande internationellt revisionsföretag, som finns även i Sörmland, missat det de borde sett. Tysk tillsyn av redovisningen i börsföretag har också avslöjats som svag och underbemannad. Läxor efter tidigare finanskriser och storkonkurser har försummats.

Hur Försäkringskassan under åren haft det med kontroll av assistansföretag är en fråga på närmare håll. I ett fall i Sörmland krävs återbetalning för dryga nio år, med 20 miljoner. Mottagaren har enligt kassan lämnat felaktiga uppgifter om hur allvarligt funktionshindret varit.

LSS-reformen har haft väldig positiv betydelse för funktionshindrade och deras anhöriga. Den behöver vårdas och skyddas, men har utsatts för en del åtstramningar som gjort skada inom verksamhetens centrala uppgifter. Samtidigt har fall av fusk avslöjats, även avancerade bedrägerier och en del falska uppgifter om assistansbehov.

Att sådant förhindras är angeläget för att skydda den viktiga reformen från sådana som kan skada förtroendet för den genom ekonomisk brottslighet. Försäkringskassan har numera utökat sin granskning. Resultaten bekräftar att kontrollen tidigare varit eftersatt.

I raden av nu aktuella ärenden finns ofta skilda meningar om vad som hänt. I väntan på domstolsprövning bör hållas i minnet att en del misstankar mot företag eller privatpersoner kan visa sig vara ogrundade.

Men att det fattats något viktigt i kontrollen måste uppmärksammas. Hela verksamheten har en grund i medicinska bedömningar. Det är då inte rimligt att en fråga om felaktigt underlag för assistansbeslutet kan gå nio år bakåt i tiden utan att återkommande läkarbedömningar gett Försäkringskassan hållbart underlag om hälsa och stödbehov. Inte minst här kan ändrade arbetssätt behövas för att bättre skydda både assistansmottagarna och förtroendet för verksamheten och assistansföretagen.

Ämnen du kan följa