Ingen ska behöva dö på sitt jobb

Nyligen hölls en tyst minut på landets byggarbetsplatser för de fem omkomna vid hissolyckan i Sundbyberg den 11 december.

Nyligen hölls en tyst minut på landets byggarbetsplatser för de fem omkomna vid hissolyckan i Sundbyberg den 11 december.

Foto: Anders Wiklund/TT

Ledare2023-12-27 18:34
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Hittills i år har 64 personer förolyckats på sitt arbete. Det högsta antalet dödsolyckor sedan 2008

Det finns en nollvision mot dödsolyckor på våra arbetsplatser. Att få ned antalet dödliga olyckor till noll är dock svårt för att inte säga omöjligt. Men det är en sak att inse att inte alla olyckor går att förebygga. Det är något helt annat att acceptera att de ökar.

Många av årets dödsolyckor hade kunnat förhindrats om det funnits rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap på arbetsplatsen, konstaterar Arbetsmiljöverket. Myndigheten pekar också på arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön. När det sker en dödsolycka har det ofta funnits brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskbedömningarna för det arbetsmoment som skulle utföras har många gånger saknats eller varit bristfälliga.

Det är uppenbart att arbetsmiljöarbetet fortfarande behöver förbättras i många branscher, som är klart överrepresenterade i statistiken

En av de vanligaste olycksställena är trafiken. De som förolyckas är både personer som utför vägarbeten och yrkesförare. En annan vanlig olyckstyp är fallolyckor på byggarbetsplatser, i lantbruk eller i terräng. Det är också vanligt att personer blir påkörda, klämda eller får tunga föremål över sig – inte sällan i samband med lastning och lossning av gods. I de gröna näringarna och vid skogsarbete kan träd och djur vara orsaken till olyckorna. 

Det går att göra mycket för att göra våra arbetsplatser säkrare. Även om arbetsgivarna har det tyngsta ansvaret kan de inte göra allt. Politiker, myndigheter, fackförbund och skyddsombud behöver också bidra. Regelverken behöver ses över och stramas upp. Samtidigt behöver efterlevnaden bli bättre och kunskaperna om hur man ska jobba säkrare förbättras på många arbetsplatser.

Men inte ens det kommer att räcka. Hela samhället kan göra mer. Liv räddas när bilister exempelvis drar ned på farten vid vägbyggen och byggarbetsplatserna blir säkrare om bolag som tar arbetsmiljöarbetet på allvar får jobben.

Det går att göra mycket för att minska antalet olyckor. Samtidigt finns den mänskliga faktorn kvar. Alla gör någon gång ett misstag på sitt jobb. För många är det inte så farligt. Det mesta går att rätta till i efterhand. På andra arbetsplatser kan ett misstag leda till döden. 

Därför är det bra att maskiner tagit över några av de farligaste arbetsuppgifterna på många arbetsplatser och att utvecklingen även går framåt när det gäller att göra maskinerna säkrare.

2023 sticker ut i statistiken som året då alltför många människor dog på sina arbeten. Olyckor som i många fall hade kunnat förebyggas och undvikas. 2024 måste alla bidra till att antalet olyckor med dödlig utgång blir färre. Ingen ska behöva dö på sitt jobb.