Inte konstigt att förskolans personal mår dåligt

När flera stora förändringar genomförts i en organisation behövs ofta en period av lugn och ro. Men det får inte förskolepersonalen i Eskilstuna

När flera stora förändringar genomförts i en organisation behövs ofta en period av lugn och ro. Men det får inte förskolepersonalen i Eskilstuna

Foto: Hasse Holmberg/TT

Ledare2023-11-29 18:57
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Under hösten har debatten om förskolans villkor i Eskilstuna belysts i flera artiklar, debattartiklar och insändare. Facket Sveriges lärare har slagit larm om en arbetsmiljö som inte håller måttet. Personal vittnar om stress och en känsla att inte räcka till för barnen. Från politikens håll är företrädare för den styrande majoriteten (S+M) huvudsakligen nöjda medan oppositionen är kritisk.

Är det inte som det brukar vara då – att de styrande politikerna är mer nöjda än personalen? 

Inte riktigt. Styrningen av förskolan har från politiskt håll varit ovanligt ryckig. 

Så sent som 2019 genomförde kommunen en stor kompetenssatsning då 100 barnskötare fastanställdes

Men i år meddelade kommunen att antalet barn i förskolan var lägre än beräknat de närmaste åren. 122 tillsvidareanställda barnskötare ansågs vara övertaliga. Sedan dess har flertalet av dem har omplacerats till andra jobb inom kommunen. och 50 personer varslades om uppsägning.

Att många slapp att bli arbetslösa i en begynnande lågkonjunktur är naturligtvis bra. Men de som utbildat sig till barnskötare och arbetat på en förskola tycker inte nödvändigtvis att andra jobb inom kommunen är så lockande. 

Arbetslivet har även förändrats för den personal som finns kvar när personal flyttats runt och avdelningar stängts. I augusti konstaterade förskolenämnden i en delårsrapport att det sammantaget ”varit tungt i den sociala och psykiska arbetsmiljön".

När flera stora förändringar genomförts i en organisation behövs ofta en period av lugn och ro. 

Men det får inte förskolepersonalen i Eskilstuna. Nyligen meddelade skolchefen för den kommunala förskolan i Eskilstuna Tina Persson att personalstyrkan sannolikt kommer att behöva minskas ännu mer. Även denna gång beror det på att barnen i förskolan beräknas bli färre de kommande åren.  

Enligt Persson är det dock för tidigt att säga hur många tjänster det kan röra sig om.

Personalen får med andra ord ännu en gång sväva i ovisshet

Att många anställda mår dåligt är inte märkligt. För att förbättra arbetsmiljön behövs tydliga långsiktiga politiska besked om förskolans framtid, ett närvarade ledarskap på varje förskola och inte minst lugn och ro så att den nya organisationen kan sätta sig.