Flen: Stora förändringar sedan förra valet

Jämfört med Eskilstuna och Strängnäs är förändringarna i väljarnas stöd större i Flen.

Jämfört med Eskilstuna och Strängnäs är förändringarna i väljarnas stöd större i Flen.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ledare2024-06-10 18:44
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Valdeltagandet i Flen hamnade under rikssnittet precis som i förra valet. I år röstade 46,8 procent av väljarna jämfört med 50,7 i riket. De låga röstsiffrorna är precis som i Eskilstuna oroande. I synnerhet som skillnaden mot rikssnittet ökar i Flen. I valet 2019 låg valdeltagandet 2,3 procentenheter under rikssnittet. I det här valet har skillnaden ökat till 3,9 procentenheter. 

Frågor om vad det minskande intresset att delta i valet beror på bör ställas och besvaras av både de lokala partierna och civilsamhället. Först då kan problemen hanteras och trender vändas.

I kommunen ökade stödet för Vänsterpartiet kraftigt med 4,9 procentenheter. V fick 11 procent av stödet, enligt det preliminära valresultatet. Även Moderaterna och Miljöpartiet vinner nya väljare. M med 2,5 procentenheter till 15,8 procent och MP med 2,2 procentenheter till 10,8 procent.

Övriga partier backade. Största tappet i Flen fick Centerpartiet med minus 3,5 procentenheter. C går från 11,2 procent i förra valet till 7,7 procent i detta. Men även SD förlorar många väljare. Partiet tappar 3 procentenheter från 20,3 till 17,3 procent. KD minskar sitt stöd med 2,1 procent och landar på 5,1 procent. 

Socialdemokraterna backar också – men med mer modesta 0,8 procentenheter. S får stöd av 28,4 procent av väljarna. Även Liberalerna går bakåt men endast med 0,1 procentenheter. Det är så lite att resultatet ännu så länge måste betraktas som osäkert. Det är först när det slutgiltiga resultatet finns tillgängligt som det går att så fast om man ökat minskat eller står still. Enligt det preliminära resultatet får Liberalerna 2,2 procent av rösterna.
 

Jämfört med Eskilstuna och Strängnäs är förändringarna i väljarnas stöd större i Flen. Det kan delvis bero på det låga valdeltagandet. Om det är så eller inte, blir en uppgift för partiernas lokala valanalyser att belysa.