Liberala värden skyddas inte i pakter med antiliberaler

Ledare 4 november 2021 19:05
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

”Liberalernas” inlåsning i en förment borgerlighet syntes tydligt i SVT-programmet ”30 minuter” i onsdags.

Det var Nyamko Sabuni (L) som intervjuades. Hon borde rakt och klart sagt att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Det gjorde hon inte. I hennes värld är SD ett nationalkonservativt parti med ”många medlemmar som hyser rasistiskt tankegods”. Men så enkelt är det inte. 

 

I Åkessons parti accepteras inte bara rasism – det uppmuntras. Det är en väsentlig del av SD-ideologins DNA. Det är inte heller bara medlemmar på gräsrotsnivå som sprider rasistiska åsikter och konspirationsteorier. Det är också sverigedemokrater i ledande positioner. Vanföreställningen att det pågår ett lågintensivt civilisationskrig där muslimer håller på att ta över Europa är en sådan. I SD:s medieorgan sprids teorier om "folkutbyte".

Hur kan inte detta vara nog för att övertyga Sabuni att SD är ett rasistiskt parti?

 

Men det är så här det ser ut när man surrat sitt parti vid en blåbrun mast. Sabuni och L-ledningen låter helt enkelt bli att säga sådant som kan tänkas uppröra SD. Resultatet är en mängd röriga uttalanden om att L-partiet ”inte ska vända rasismen ryggen” och att rasismen måste ”hanteras”. Vad det betyder i verklig mening är oklart. Mer klart är att politiska projekt där Sverigedemokraterna ingår inte är hälsosamt.

 

Det är inte som många människor verkar tro: förhandlingar (med SD) sker inte vid något bord efter att de sista valsedlarna räknats. Det sker här och nu. Politiker som anpassar tonläge och förhållande till varandra. Hur positioner förflyttas och sakpolitik förändras. Kristdemokraternas och Moderaternas anpassning till SD-politik och retorik är ett exempel.

 

Ett annat är den debattartikel i Dagens Nyheter (10/10) som Johan Pehrson (L) skrev under tillsammans med företrädare från KD, M och SD. I den föreslogs bland annat att icke-svenska medborgare som är misstänkta eller åtalade för grov organiserad brottslighet ska utvisas, även om de inte dömts för något brott. Det skulle alltså ske utan någon domstolsprocess där den misstänkte kan möta anklagelserna. Något stöd för detta förslag finns inte i några av L-partiets dokument och att få igenom det på partiets landsmöte hade inte varit möjligt om inte Pehrson och Sabuni redan låst L vid den ståndpunkten.

Partiledningen hade kuppat igenom detta för att möta bland annat ett parti som hatar den liberala ideologin. Så anser Nyamko Sabuni liberala värden skyddas bäst.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa