Liberalismen kan aldrig tas för given

Du är EU och Europa förklarar EU självt ut på stora reklamskyltar ett knappt halvår innan valet till EU-parlamentet den 9 juni.

Du är EU och Europa förklarar EU självt ut på stora reklamskyltar ett knappt halvår innan valet till EU-parlamentet den 9 juni.

Foto: Katarina Erlingson

Ledare2023-12-21 18:30
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Du är EU. Åtminstone enligt unionen självt. Budskapet trumpetas ut på stora reklamskyltar ett knappt halvår innan valet till EU-parlamentet den 9 juni.

Att göra EU folkligare behövs, inte minst när flera partier, framför allt på högerkanten, försöker pränta in att EU är en stor koloss som hindrar staters självständighet. 

För den som hyser liberala värderingar är det därför särskilt viktigt att arbeta för ett folkligare, mer liberalt EU. 

Om man googlar liberalism får man upp stora och viktiga ord som öppenhet, tolerans, demokrati, frihet, rättvisa och jämlikhet.   Liberalismen fungerar även som en garant för att var och en av oss ska ha rätt att kritisera makten. Men när svenska liberaler ska förklara hur dessa ideal har betydelse i vår vardag tenderar de ofta att snöa in på akademiska utläggningar som är svåra att ta till sig.

Liberalismen behöver därför, likt EU, bli mer folklig. Då duger inte filosofiska och högtravande utläggningar på tidningarnas ledar- och kultursidor, då krävs ett anslag som griper tag i hjärtat hos människor.

Liberalismen har – i en mycket bredare bemärkelse än vad liberala partier vanligtvis torgför – gång på gång visat att den är den viktigaste, och kanske den enda, ideologin som garanterar att världen ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning.

De partier och samhällsdebattörer som har ett uns av liberalism i sig behöver därför ta flera steg framåt för att enkelt och konkret berätta varför liberalismens grunder är så viktiga.  

Tryck- och yttrandefriheten, förutsättningen för öppenhet, tolerans och demokrati, ifrågasätts alltmer och behöver försvaras. Kvinnors rättigheter behöver fortfarande bevakas världen över, liksom rättigheten att få vara hur man vill och leva med vem man vill. I den ekonomiska krisens spår behöver frihandelns och den fria rörlighetens vikt för fortsatt ekonomiskt välstånd och välfärd betonas och förklaras. 

Liberalismen kommer liksom demokratin aldrig att sluta utvecklas. Inte heller kan den för given. 

EU bygger på liberala idéer. Denna ideologiska grund behöver bli tydligare och kommuniceras på ett enklare sätt. Inte minst när högerextrema krafter runtom i Europa hotar det europeiska samarbetets existens och kommer att göra det inifrån om de lyckas väl i valet i juni.

”För demokratin, mångfalden och klimatet. Du är Europa.”

Kan liberala krafter hjälpas åt för att människor ska förstå det har också de liberala värderingarna vunnit terräng. Genom att värna EU från mörka krafter kan liberala tankar så småningom åter dominera.