Mer el men skakigt för CE i Kina i stark Volvorapport

För koncernen Volvo Group som helhet visar halvårsbokslutet att det grävts ovanligt mycket guld. Men inte minst för Volvo CE visar minskad orderingång på de tilltagande svagheterna i Kinas ekonomiska utveckling.

För koncernen Volvo Group som helhet visar halvårsbokslutet att det grävts ovanligt mycket guld. Men inte minst för Volvo CE visar minskad orderingång på de tilltagande svagheterna i Kinas ekonomiska utveckling.

Foto: Gustaf Butlex

Ledare2023-07-25 17:15
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Nyhetsvärdet i förra veckans delårsrapport från Volvo Group kommer inte bara från påfallande god vinstnivå. Första halvårets rörelseresultat, lite över 40 miljarder kronor jämfört med dryga 26 miljarder samma månader i fjol, är ett verkligt styrkebesked.

Det kommer av både ökad försäljning och stärkt rörelsemarginal. Allt beror inte heller på goda konjunkturer på en del marknader, inte minst i USA. Koncernen har nu nytta av omfattande investeringar och tungt utvecklingsarbete för en del år sedan. Det gäller såväl lastbilstillverkningen som entreprenadmaskinerna hos Volvo CE, en av Sörmlands verkligt stora industriarbetsgivare.

Men konjunkturer växlar, och nya utmaningar växer i en bransch där all motordrift länge byggde på förbränning av det fossila kolet i oljeprodukter. Oljeberoendet belastar Volvo Group och alla dess konkurrenter. Det är då notervärt vad som nu redovisas av beställningar – och även en del genomförda leveranser – av eldrivna bussar, lastbilar och maskiner.

Drygt 1 400 helt eldrivna lastfordon, av 125 000 sålda under ett halvår, är förstås bara en dryg procentenhet. Men det Volvo och vissa andra tillverkare visar är att de nått så långt med batteri- och annan teknik att de kan kommersiellt erbjuda lastbilar där dieselmotorn är ställd åt sidan. Nyss har också Scania fått en beställning från Storbritannien på eldrivna lastbilar i tusental.

Att elektrifiera tunga fordon är än mer krävande än det som nu kommit igång på ganska bred front, att personbilsflottan i en del länder successivt blir eldriven. Det är en utmaning också för elförsörjningen. Miljövinsten äts ju upp där strömmen i elnäten kommer från kolkraftverk eller annan fossileldning. 

Kraven på batterier blir långt större om de ska kunna ge motorkraft åt en långtradare, jämfört med vad som behövs för en personbil. Men tekniska genombrott med en ännu mer effektiv batteriteknik verkar vara på väg att ändra bilden, för åtminstone delar av lastbilstrafiken.

De tunga maskinerna för gruvbransch och byggentreprenader är en ännu svårare uppgift, vad gäller eldrift. Om den alls kan lösas återstår att se. Men för de mindre maskinerna redovisar Volvo CE en andel på cirka fem procent för helt eldriven utrustning. Den förändring som börjat ser ut att kunna gå överraskande fort.

Hos Volvo CE kan efterfrågan svänga starkt med konjunkturutvecklingen i en del branscher och länder. Men påfallande mycket av en minskning av orderingången kommer från svag ekonomisk utveckling i Kina. Även 2022 var nedgången stor i leveranser och intäkter i Kina. Detta kan Volvo inte göra mycket åt. 

Att Kinas tidigare så snabba ekonomiska tillväxt skulle bromsa in var väntat – med åldrande befolkning, överflyttning från investeringar till konsumtionsvaror och mindre utrymme att höja produktiviteten med att flytta arbetskraft från land till stad. Men även de senaste årens kursförändring – hårdare politisk kontroll, militär upprustning och imperialistiska ambitioner – har medfört att samhällsekonomin blivit mer försummad.