Mycket snack och lite verkstad från regeringen

Under torsdagen höll regeringen en pressträff tillsammans med Sverigedemokraterna för att presentera att det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget förlängs och höjs.

Under torsdagen höll regeringen en pressträff tillsammans med Sverigedemokraterna för att presentera att det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget förlängs och höjs.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ledare2023-03-23 18:56
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Det lär inte bli sju svåra år, men svenskarna får ändå räkna med år av kännbara effekter för den egna hushållsekonomin. För många handlar det om att dra åt svångremmen. Att handla billigare varor, att dra in på onödiga utgifter. 

För andra, vars ekonomi redan låg på marginalen innan priserna började stiga, växer klumpen i magen så här i slutet av varje månad. Det finns inte fler utgifter att dra in på. 

Den typen av ekonomisk ovisshet och stress tär på människor – särskilt när den varar i åratal.

Kombinationen av lågkonjunktur och hög inflation gör att regeringen har en ytterst begränsad verktygslåda att ta till för att mildra effekterna av den ekonomiska kris vi befinner oss i. 

Ändå understryker regeringen att den stärker välfärdens kärna och värnar de sociala skyddsnäten. 

Hur skulle ganska många väljare vilja veta?

De första månaderna i Rosenbad har inte direkt gett intryck av handlingskraft. Tvärtom har regeringen antingen framstått som velig (hanteringen av elstödet) eller allmänt passiv (hanteringen av följderna av den ekonomiska krisen). 

Regeringen har varit sparsam med att använda de verktyg den faktiskt har. Det har helt enkelt varit mycket snack och lite verkstad. 

Men frågan är om den nu börjat meka. Som en del av vårändringsbudgeten föreslår regeringen att det tillfälligt förstärkta bostadsbidraget åter ska förlängas och höjas. 

Förstärkningen som sker genom ett tilläggsbidrag är inte nytt. Bidraget infördes tillfälligt både 2020 och 2021 för att mildra effekterna av pandemin. Förra våren infördes det på nytt för att motverka de ökade levnadsomkostnader som kriget i Ukraina medfört. I höstbudgeten förlängdes bidraget till och med juni 2023 och nu ska det förlängas igen till årets slut. 

Det som är nytt är att regeringen föreslår att tilläggsbidraget höjs från 25 procent av bostadsbidraget till 40 procent från den 1 juli 2023. I reda pengar innebär det att man maximalt kan få ut 2 100 kronor per månad jämfört med nuvarande 1 325 kronor.

Cirka 111 000 barnfamiljer beräknas få bostadsbidrag varje månad under 2023. Sex av tio av dessa hushåll består av ensamkommande mammor.

Det tillfälliga bidraget är träffsäkert för att mildra effekterna av prishöjningarna för ekonomiskt utsatta hushåll. Ett par tusenlappar extra i månaden kan göra stor skillnad.

Samtidigt rör det sig om ett tillfälligt bidrag. Vill man i längden förbättra situationen för ekonomiskt svaga hushåll krävs andra reformer, som sänkta inkomstskatter och andra förbättrade möjligheter att försörja sig genom sitt arbete.

Det är något som regeringen säger sig vilja göra – på sikt. Det är med andra ord fortarande mycket snack och för lite verkstad.