Nollvisionen är tydlig: inga barn ska vräkas

Ledare 18 september 2023 18:49
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Resultatet av det vräkningsförebyggande arbetet i Eskilstuna beskrivs som fantastiskt. Och visst är det berömvärt att 83 hushåll, varav 45 består av barnfamiljer, fått hjälp av kommunen. Arbetet har hittills omfattat 93 barn. 

Samtidigt är det inget att hurra för att så många vuxna och barn riskerat att förlora sin bostad i år. 

Den som en gång blivit vräkt har mycket svårt att komma in på bostadsmarknaden igen. Socialstyrelsen konstaterar få andra faktorer skapar en lika stor risk för hemlöshet. 

För barn kan konsekvenserna bli livslånga. Det påverkar deras trygghet, skolgång och utbildningsresultat. Den som börjar halka efter i skolan har många gånger svårt att hämta igen kunskapstappet, särskilt om hemmasituationen är fortsatt turbulent med tillfälliga andra- eller tredjehandsboenden. Därför finns det sedan 2007 en nollvision mot vräkning av barn. En vision som inte något år uppnåtts.

Under samma tid har det blivit svårare att hyra en lägenhet i första hand. Köerna är långa. Värdarna ställer höga krav på de sökande, som att de ska ha fast anställning och haft en viss inkomst under en viss tid. De ska ha fina boendereferenser och inte ha några betalningsanmärkningar.

Men lika svårt som det är att få en lägenhet, lika lätt kan det bli att bli av med den om man är sen att betala hyran. I normalfallet räcker det om hyresgästen är åtta dagar sen med hyran för att en hyresvärd ska kunna säga upp hyresavtalet i förtid.

Förenklat sker då följande:

  • Hyresvärden ska meddela både hyresgästen och socialtjänsten om uppsägningen. 
  • Om hyresgästen själv eller med hjälp av bistånd från socialtjänsten betalar sin hyresskuld inom tre veckor får den behålla sin lägenhet. 
  • Om inte detta sker riskerar man att Kronofogden avhyser, som vräkning kallas på byråkratspråk, de boende.

 

Kronofogden för både statistik över antalet ansökningar och antalet verkställda avhysningar. Förra året fick myndigheten in 136 ansökningar och verkställde 77 stycken i Eskilstuna. Av dem var tio barnfamiljer. Förra året förlorade 14 barn sitt hem.

Eller rättare sagt 14 barn som Kronofogden känner till. Det finns ett mörkertal. Alla ärenden hamnar inte hos Kronofogden.

Allt är dock inte nattsvart. Det vräkningsförebyggandet arbetet ger resultat. Antalet barn som vräks med hjälp av Kronofogden i Eskilstuna har minskar. Både 2019 och 2020 förlorade 19 barn sitt hem. 2021 bröts trenden, då vräktes 18 barn.

Att färre barn vräks är bra. De som arbetar med det förebyggandet arbetet har anledning att vara stolta över att färre barn förlorar sitt hem. Men det är inte nog. Nollvisionen är tydlig. Inga barnfamiljer ska vräkas.

Då är 14 barn ett underkänt resultat. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa