Pandemin är över men vab-dagarna blir inte färre

Efter pandemin har pappornas andel av vab-dagarna minskat. Samtidigt fortsätter vab-uttaget vara fortsatt högt. I början av 2023 var det till och med högre än under större delen av pandemin.
Efter pandemin har pappornas andel av vab-dagarna minskat. Samtidigt fortsätter vab-uttaget vara fortsatt högt. I början av 2023 var det till och med högre än under större delen av pandemin.

Ledare 30 augusti 2023 18:54
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Än håller sommaren, som den nu varit det här året, i sig. Men redan nu går det att se tecken på den annalkande hösten som också innebär starten på årets virussäsong. 

Så sent som den 5 maj i år konstaterade Världshälsoorganisationen (WHO) att covid-19 inte uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Den kommande virussäsongen blir därför officiellt den första efter pandemin. 

Visserligen behövde vi inte leva med pandemirestriktioner förra hösten och vintern. Men efter begränsade kontakter med andra i två år hade många svenskar inte längre ett lika effektivt immunförsvar. Det bidrog till att spridningen av alla möjliga smittor tog extra fart. 

Det var särskilt tydligt bland barnen som inte hade hunnit bygga upp sitt immunförsvar.

 

Det är en orsak till att det enligt statistik från Försäkringskassan togs ut 1,9 miljoner fler dagar för vård av barn (vab-dagar) 2022 än 1919.

Att det togs ut fler vab-dagar under än innan pandemin är visserligen inte konstigt. Men mer oväntat visar statistiken även att vab-uttaget fortsatte att vara högt under 2022 när pandemin klingat av. I början av 2023 var det till och med högre än under större delen av pandemin. Försäkringskassans prognos indikerar att uttaget kommer fortsätta att vara förhöjt under resten av 2023. 

Enligt Försäkringskassan finns det flera orsaker till detta. Under pandemin ökade uttaget av vab-dagar på grund av förkylning. De ligger kvar på höga nivåer. Samtidigt har andra sjukdomar som minskade under pandemin återgått till ”normala” nivåer. Det rör sig bland annat om magsjuka, RS-virus och halsfluss. 

En annan och oväntad trend i Försäkringskassans siffror är att uttaget av vab-dagar blivit mer ojämlikt. Över tid har männens andel av vab-dagarna långsamt ökat. Under pandemin accelererade denna utveckling. 2021 togs 39,3 procent av dagarna ut av män. Under 2022 minskade dock andelen till 38,7 procent och under 2023 har minskningen fortsatt. 

 

Vilka siffror som kommer att presenteras 2024 återstår att se. Till DN (30/8) säger Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Lindblom att immuniteten i samhället borde vara högre i år än förra året, eftersom vi haft två säsonger med fler infektioner. Men Folkhälsomyndigheten vågar ändå inte utlova en mildare virussäsong, eftersom den totala blandningen av virus som kommer att finnas i omlopp fortfarande är okänd. 

Det kan därför vara bra att hålla i några lärdomar från pandemin, som att tvätta händerna ofta. Nysa i armvecket eller undvika att ge sig ut på stan när man är som mest förkyld. Samtidigt måste vi inse att vi bor i ett land med en virussäsong. Förkylningarna är en del av vardagen – inte minst bland små barn. Att exempelvis skicka hem barn från förskolan med minsta lilla symtom var vettigt under pandemin. Men nu behöver den typen av regler luckras upp. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa