Pengar för att lärare ska få lön är inte satsningar

Johan Söderberg (S) och Christer Sundqvist (M) presenterade Katrineholmsmajoritetens budgetförslag på onsdagen.
Johan Söderberg (S) och Christer Sundqvist (M) presenterade Katrineholmsmajoritetens budgetförslag på onsdagen.

Ledare 21 oktober 2021 19:07
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Politiker tar ibland åt sig ära för sådant som de inte borde. Så var det på onsdagen när majoriteten – S och M – i Katrineholm presenterade sitt budgetförslag för 2022-2024. I den kallas mycket för satsningar och förstärkningar trots att det inte är det.

 

Visst föreslår majoriteten en större budget för både Vård- och omsorgsnämnden och Bildningsnämnden. Men väldigt lite av dessa pengar innebär några budgetförstärkningar eller ambitionshöjningar. En stor del handlar om kompensation för löneökningar. Utan det riskerar man skära ner på personal eller andra utgifter.

11 av de 35 nya miljonerna som föreslås gå till vård och omsorg är just en sådan kompensation. Resten ska gå till personalförstärkningar inom äldreomsorgen samt det nya LSS-boende som ska öppnas på Strandgården i vår. Sex miljoner tillförs som kompensation för att de äldre blir fler, och är i egentlig mening ingen satsning.

 

När det gäller Bildningsnämnden är "tillskottet" än mindre. Av (2021 års) nämndbudget på 900 miljoner utgör de föreslagna 15 miljonerna inte ens två procent. Och nästan allt av detta är lönekompensation. 

Majoriteten ska inte framställa status quo som en ekonomisk satsning. Och ska något prioriteras måste något annat prioriteras ner, om detta måste politiker vara tydliga.

Samtidigt räknar majoriteten inte in några nya statliga bidrag i sin budget. Det återstår att se vad de planerat med de pengarna.

 

För övrigt bör kommunapparaten inte nyttjas av den socialdemokratiska och moderata majoriteten på det här sättet. Budgetförslaget har lagts ut på Katrineholms hemsida som om budgeten redan är spikad. Oppositionen kan inte räkna med den typen av kommunal service och exponering av politiska förslag.

Det är inte första gången som kommunledningen agerar på det här sättet. Så här är det alltid. Man föregriper den demokratiska processen och Katrineholms kommuns informationsavdelning görs till en förlängning av Socialdemokraternas och Moderaternas partikanslier. Detta oskick måste upphöra.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa