Polens och Ungerns gränsövergrepp måste bestraffas

Ledare 12 april 2022 20:16
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Människor som flyr till EU från krig, förtryck och annat elände bör välkomnas och ges en fristad här. Dessa människor ska ges upprättelse och en verklig chans till etablering. Att återvända till sitt forna hemland ska vara deras, och ingen annans beslut.

 

Detta är principer som borde vara styrande i flyktingpolitiken. Men så är det inte i verkligheten. Inte i Sverige, inte i EU. På en del håll, däribland Ungern och Polen bedrivs till och med en rasistisk gränspolitik. Detta gjordes klart av den internationella juridikbloggen Opinio Juris nyligen.

I Ungern, men i synnerhet Polen, tas många ukrainska flyktingar emot. En del väljer att stanna där, andra tar sig vidare till andra EU-länder. Massflyktsdirektivet som EU aktiverade för sex veckor sedan ger dessa människor rätt till bland annat skydd, bostad, social- och vårdinsatser. Direktivet gör också klart att andra länders medborgare som bott i Ukraina ska ges dessa rättigheter. Antingen genom direktivet eller annan nationell lagstiftning.

Men detta bryter Ungern och Polen mot. Budapest hänvisar dessa människor till att ansöka om asylvisum på ungerska ambassaden i Kiev eller Belgrad. Väl där får de vänta två månader på svar, och då är det inte säkert att de beviljas inträde. För att sedan få uppehållstillstånd i Ungern ska en ansökan om asyl lämnas in där. I Polen undantas dessa människor helt från lagstiftningen.

 

Ungern och Polen skiljer mellan flyktingar och flyktingar. Där ukrainska medborgare välkomnas pressas andra tillbaka över gränsen utan att deras asylskäl prövas. Det syns bland annat på gränsen mellan Ungern och Ukraina. Men också på gränsen mellan Belarus och Polen. På båda sidorna av gränsen behandlas människor väldigt illa. 

Detta trots att Europadomstolen gjort klart att Polen skulle ge dessa asylsökande bland annat mat, vård och rättshjälp. De som på egen hand tagit sig över gränsen till Polen, eller som tvingats dit av belarusiska soldater, sätts i stället i ohygieniska och överfulla flyktingförvar av polska myndigheter. Där hålls de under långa perioder utan vård och rättsstöd. Det berättade människorättsorganisationen Amnesty i söndags.

 

Polens svar på att landet inte följt Europadomstolens dom är som direkt taget från högerextrem retorik. Myndigheterna beskriver sig som "försvarare av det kristna Europa". Från Ungern kommer prat om att skilja på "migranter" och flyktingar. Resonemang som återfinns hos Viktor Orbáns vänner i SD. 

Polen och Ungern bär ansvaret för denna diskriminerande och förnedrande behandling. Men även beslutsfattarna i Bryssel måste ta sitt ansvar i detta. EU har ofta ett ensidigt fokus på gränsbevakning och möter den här sortens stater halvvägs.

Det är oacceptabelt. Konventioner och EU-rätt ska följas. EU-kommissionen måste dra Ungern och Polen inför EU-domstolen samt säga offentligt att dessa länder gör fel.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa