Putins krig kan vålla svält – inte bara i Ukraina

Kriget i Ukraina driver upp priserna på säd. Brödpriset följer med.

Kriget i Ukraina driver upp priserna på säd. Brödpriset följer med.

Foto: Anders Wiklund / TT

Ledare2022-03-07 21:09
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Det skulle bli ett bra spannmålsår i Ukraina och världen. Men efter att Putin eskalerade sitt krig i Ukraina till massiv invasion kommer prognoserna att bli sämre. Det berättade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i förra veckan.

Priserna på en del livsmedel har redan börjat öka på världsmarknaden. Även i svenska mataffärer har detta uppmärksammats. Det kunde man läsa om i tidningen på måndagen. Bakgrunden är att Ukraina är en av världens största exportörer av vete. Landets bördiga svarta jord har gett landet smeknamnet: Europas kornbod. Därför är det inte förvånande att en del råvarumarknader störs och påverkas när landet blir utsatt för en invasion med omfattande förödelse.

Ökningarna i livsmedelspriser är inte obetydliga, men i kronor räknade är de än så länge förhållandevis små. Och det finns skäl för medborgare och en del intresseorganisationer i Sverige att ha sinne för proportioner. För det som innebär något dyrare bröd här kan på en del andra håll i världen leda till verkliga kriser.

I Ukraina får kriget direkta konsekvenser. Där det om några veckor borde sås ligger idag döda kroppar av ryska soldater. Det berättar en storjordbrukare för österrikiska Der Standard. Det är även oklart vem som skulle kunna plöja, harva och så. Många av de ukrainska lantarbetare som annars skulle ha brukat jorden har kallats in för att försvara landet mot Putins invasion. Den intervjuade berättar att omkring 80-90 procent är inkallade till armén eller deltar i någon form av lokalt militärt motstånd.

Risken för att plundras på säd finns också, därför håller han sig med säkerhetsvakter kring utsädesbodarna. Fodret räcker inte heller till djuren. Hälften av hans mjölkkor har därför avlivats eller svultit till döds, uppskattar lantbruksägaren. Detta kan innebära långsiktiga konsekvenser för ukrainskt lantbruk. Odling och uppfödning tar tid att planera och skala upp, och det är inte bara att sätta i gång. 

Många länder i Mellanöstern och Nordafrika är beroende av sädesleveranser från Ukraina. Att Putin nu härjar i denna kornbod riskerar att leda till att Ukraina inte kan producera den mängd säd som många av dessa länder är beroende av. Landet lär ha nog med att klara sin egen livsmedelsförsörjning. En del länder kommer behöva vända sig till andra än Ukraina för att fylla sina veteförråd. De länder och jordbruk som har förmåga bör därför överväga att öka sin matproduktion.

Men för en del länder kan det bli en dyr affär. Situationen för fattiga länder som är sönderslagna av krig och konflikter eller drabbade av extremväder kan försämras ytterligare av matbrist och i förlängningen av svält. Skulden för även dessa konsekvenser måste despoten Putin bära.