Rätt att stoppa galenskaperna om missbruksvården

En politisk majoritet i Eskilstuna var på väg att ta bort det mesta av sin behandling av alkoholister och narkomaner vid Vårnäs behandlingshem i Vingåker men tycks nu ändra sig.

En politisk majoritet i Eskilstuna var på väg att ta bort det mesta av sin behandling av alkoholister och narkomaner vid Vårnäs behandlingshem i Vingåker men tycks nu ändra sig.

Foto: Roger Culmsee

Ledare2021-12-13 19:38
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Nedmonteringen av Eskilstunas missbruksvård blir inte fullt så stor som den såg ut nyligen. Den politiska majoriteten ändrade sig i elfte timmen på senaste mötet med kommunstyrelsen. 

I stället för att lämna det öppna intaget på Vårnäs behandlingshem beslutades om en tidsfrist. Kommunens avtal ska omförhandlas under nästa år. Om det inte går i lås, sägs avtalet upp och det öppna intaget avskaffas då från 1 januari 2026, eftersom uppsägningstiden är tre år.

Öppet intag på Vårnäs är en väg in i missbruksvård som är unik i Sverige. Den innebär att den som missbrukar alkohol eller narkotika vänder sig till behandlingshemmet direkt i stället för att gå vägen via socialtjänsten som ska utreda och fatta beslut. Det betyder att vården kan ges snabbare och utan att den vårdbehövande måste övervinna det stigma som kontakt med socialtjänsten kan innebära. Detta är särskilt viktigt för den som nått vägs ände i sitt missbruk men ännu har en förankring i tillvaron i form av jobb och familj.

Kanske tog majoriteten intryck av kritiken mot förslaget. Kanske insåg Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet att de inte ville försvara även denna del av sin sociala nedrustning under ett valår. Eller så förstod de helt enkelt att idén var dålig och beslutsunderlaget ett hafsverk. 

Det är värt att upprepa problemen med det, inte minst eftersom tanken att lämna det öppna intaget lever.

Det heter att vården är för dyr eftersom beläggningen är för låg i förhållande till den fasta summa som Eskilstuna betalar – ungefär 3 500 kronor per vårddygn jämfört med cirka 1 500 kronor vid placering efter biståndsbedömning.

Men den låga beläggningsgraden – 63 procent – är från pandemiperioden då åtgärderna för smittskydd tvingade Vårnäs att minska antalet behandlingsplatser. Under 2019, före pandemin, låg den på 85 procent – 2 400 kronor per vårddygn. Under oktober och november i år, när behandlingshemmet återgått till full kapacitet, var beläggningen 116 respektive 81 procent.

Man kan tycka att även 85 procent är för lågt. Men vad har Eskilstuna kommun gjort för att få fler att utnyttja öppet intag? En illustration: Katrineholm och Strängnäs, har tydliga hänvisningar till Vårnäs på sina hemsidor. Den Eskilstunabo som vill hitta motsvarande får leta länge.

De övriga Vårnäsägarna – Strängnäs, Flen, Katrineholm och Vingåker – erbjuder en öppenvård som ges, till skillnad mot den i Eskilstuna, enligt tolvstegsmodellen. Det är samma behandlingsmetod som används på Vårnäs, vilket knyter de båda vårdformerna närmare varandra. En eventuell övergång från behandlingshemmet till eftervården i öppen form blir mer naturlig.

Vad skulle då hända med dem vars tilltänkta vård inom öppet intag skulle sparas in av Eskilstuna? Enligt kalkylen skulle 50 procent genomgå behandling i öppenvården, 25 procent skulle få annan slutenvård efter biståndsbeslut medan 25 procent skulle få avslag.

De där sista 25 procenten vore särskilt intressant att få veta mer om. Hur resonerade politikerna i socialnämnden som gav sitt bifall till detta? Är det där några dussin personer som har missförstått att de missbrukar alkohol eller narkotika och vill bli fria från det? Eller erkänner politikerna dessa människors behov av behandling men hoppas att någon annan än kommunen ska ordna och betala för det?

På onsdag tar kommunfullmäktige beslut om tidsfristen. Förhoppningsvis innebär det början på slutet för dessa galenskaper.