Rätt att unga vuxna får börja betala för tandläkaren

Med riktade och förebyggande åtgärder går det att hitta barn i riskgruppen för karies och förbättra deras tandhälsa – i dag och i resten av deras liv.

Med riktade och förebyggande åtgärder går det att hitta barn i riskgruppen för karies och förbättra deras tandhälsa – i dag och i resten av deras liv.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ledare2024-01-02 18:36
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Fallen av karies minskar hos de minsta barnen. Det visar kartläggningen Tandhälsobarometern, som Folktandvården genomför varje år bland landets 3–19-åringar. Men barometern visar också att skillnaderna mellan barnen ökar. De barn som har sämst tandhälsa har fler lagade tänder nu, jämfört med tio år sedan (Ekot 15/11 2023)

Tandhälsan är fortfarande en tydlig klassmarkör. De barn som har sämst tandhälsa kommer ofta från socioekonomiskt svaga grupper. De barn som har dåliga tänder tenderar också att ha problem som vuxna.

Folktandvården, som ansvarar för mer än 80 procent av barntandvården i dag, har därför en viktig roll för att hitta barnen i riskgruppen. Med riktade och förebyggande åtgärder går det att förbättra deras tandhälsa och etablera goda tandvårdsvanor.

Men i var tredje region hinner Folktandvården inte med barnen. Enligt Sveriges folktandvårdsförening beror det på personalbrist. (Ekot 2/5 2023)

Det är inte troligt att man kommer att kunna rekrytera stora mängder av personal inom kort. Då återstår det att prioritera mellan olika patientgrupper. 

I dag har man rätt till gratis tandvård till och med det året man fyller 23 år. Men det kommer snart att ändras. I regeringens budgetproposition i höstas framgår det att åldersgränsen för fri tandvård sänks till 19 år under 2025. Mellan 20 och 23 får man i stället ett dubbelt årligt tandvårdsbidrag. Det dubbla tandvårdsbidraget slopas samtidigt för personer mellan 24 och 29 år

Är det då de unga som får betala priset för att barn ska få bättre tandvård?

Det kan man naturligtvis tycka, men vänder man och vrider på argumenten lite blir bilden delvis en annan.

Goda tandvanor i barndomen följer med personer när de blir äldre. Men inte riktigt alla. 20–23-åringarna är klart överrepresenterade bland dem som inte dyker upp till sin inbokade tid hos Folktandvården. I Region Örebro län uteblir exempelvis 4 procent av patienterna upp till 20 år. Motsvarande siffra bland 20 till 23-åringarna är 37 procent. I Region Uppsala innebär 18 till 23-åringarnas uteblivna besök att ett team står helt sysslolöst på kliniken en och en halv månad om året (Ekot 1/1)

Möjligheten till fri tandvård är alltså något som många unga självmant väljer bort. Att prioritera ned deras behov till förmån för yngre barn är därför helt rimligt. På så sätt kan förhoppningsvis fler få bättre tandhälsa genom livet.