Regionstyret behöver en kurs i svensk arbetsrätt

Ledare 28 april 2023 16:12
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

I veckan var det regionfullmäktige och tidningens reportrar var på plats. I en paus passade de på att fråga två av de regionråd som nyligen beslutade att avskeda regiondirektör Jan Grönlund om varför han fick gå på dagen.

– Vi behövde lite aktion, säger Christoffer Öqvist (M).

– Och det mötte inte Jan Grönlund upp till, fyller Lars Lundqvist (KD) i.

Bortse från att regionråden låter som Bill och Bull i Pelle Svanslös och läs om meningarna ett par gånger till. Låt budskapet sjunka in: Vi behövde lite aktion. 

 

Det är alltså förklaringen som ges till att minoritetsstyret (M, C, VFP och KD), med stöd av SD, en morgon fattar ett beslut om att avskeda Grönlund. Att man därefter skickar ut ett mycket kort pressmeddelande där regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist låter meddela att ”regiondirektören förbrukat vårt förtroende”. Att Grönlund därefter får städa ur sitt kontor innan han eskorteras ut ur regionhuset av regionens säkerhetschef.

Mycket mer än så här vill inte de ansvariga regionråden säga. Varför? Det är ännu oklart.  

 

De ansvariga regionråden med Christoffer Öqvist i spetsen verkar dock ha hämtat sin syn på ledarskap och kunskap om arbetsrätt från amerikanska tv-serier. Där kan man om man behöver ”lite aktion” låta någon gå på dagen och ledas ut av säkerhetschefen. 

I svensk arbetsrättslig kontext är emellertid ett sådant här agerande vanligtvis ett tecken på att en person gjort sig skyldig till ett grovt övertramp. Därför blir tystnaden och de halvkokta förklaringarna till regionrådens agerande extra besvärande

Särskilt som Christofer Öqvist framhåller att det är normalt att göra så här "när det inte fungerar". 

 

Än mer besvärande blir det dessutom att parterna redan hade en överenskommelse som slöts i slutet av mars om att Jan Grönlund skulle sluta i förtid. Villkoren i denna överenskommelse var mer gynnsamma för Grönlund än de som redan fanns i hans anställningsavtal.

På en fråga från tidningens reportrar om varför det togs fram en extra överenskommelse svarar Christoffer Öqvist att: ”det var ett avtal som skrevs av vår huvudförhandlare”. Han tillägger att han inte har fler kommentarer kring detta ”innan han vet vad som händer.” Anledningen till tystnaden är att det troligen blir en domstolsprocess kring överenskommelsen. 

Man kan ha synpunkter på att det tas fram extra avtal. Men att personer ”köps ut” på detta sätt blir allt vanligare i kommuner och regioner och avtalen omfattar all personal – från sjukvårdsbiträden till regiondirektörer. 

Det borde ett regionråd ha koll på.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa