Riksdagspartierna bör ta chansen att skrota kösystemet

Ledare 7 april 2022 20:16
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Senare i vår har riksdagspartierna en chans att göra svensk skola bättre och mer rättvis. De bör ta den. 

 

På riksdagens bord ligger flera förslag. Två av dessa kommer från Åstrandsutredningen 2020 och lades fram av regeringen tidigare i år. Det ena innebär att skolorna kommer behandlas ekonomiskt lika sett till uppdrag. Det andra handlar om att ge elever en rättvis ansökningsprocess. 

Men det finns en risk att förändringen inte blir av. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna verkar vilja stoppa dem. Det rapporterade Sveriges Radio tidigare i veckan (6/4). Flera av partierna har lagt fram följdmotioner om att avslå regeringens båda propositioner.

 

Ett av förslagen handlar om skolpengen. I dagens skolsystem får kommunala och fristående skolor lika betalt. Detta trots att kommunskolor har ett bredare uppdrag än friskolor. Kommunala skolor måste kunna erbjuda plats till samtliga barn som bor nära, och under hela skolåret. Sådan beredskap kostar pengar. Friskolorna har inte något sådant ansvar. Och då skolpengen sätts efter den genomsnittliga kostnaden per elev i kommunens skolor blir resultatet att fristående skolor får mer betalt än vad de levererar.

Regeringens förslag att slopa kösystemet till populära skolor behöver också bli verklighet. Skolor måste vara valbara för alla elever. I dag är det inte så. Nyanlända barn får i praktiken ingen eller liten tillgång till samma skolor som barn födda i Sverige. Barn födda här kan sättas i kö i väldigt låg ålder, flera år innan skolstart. Barn som är födda utomlands eller som flyttat till ny ort inom landet har inte samma möjlighet. Men denna orättvisa verkar inte alla partier se. Moderaterna i synnerhet har länge velat behålla det kösystem som fler politiker borde uppfatta som orättvist. 

 

Men motståndet mot dessa reformer är starkt från en del håll. I friskolebranschen finns de som kallar dessa förslag för krigsförklaring och offensiv. I deras ögon är detta angrepp på valfriheten och på friskolornas rätt att tjäna pengar.

Att en del friskoleintressen bildar opinion mot detta förvånar inte. Det finns pengar att tjäna. Vissa skolaktörer har gjort det till sin affärsmodell att dra till sig elever som inte kräver mer resurser. Så ska inte skolsystemet fungera. 

 

Men även andra intressen har dessa partiers öron. Dagens kösystem gynnar infödda barn med välutbildade föräldrar. Och egenintresset ljuger inte. Moderaterna och andra verkar dragit slutsatsen att de därför kan mobilisera röster genom att omfamna köer.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa