Skolpeng efter ansvar är rättvist – inte krigshets

Ledare 14 september 2022 20:16
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Stämningen på börsen kan påverkas av valresultat. Enstaka, men stora, spekulanter kan ha betydande inflytande. Så har det sett ut förr, och gjorde även denna gång – även om inte alla röster hade räknats och mandaten i riksdagen inte ännu är helt klara.

 

Det handlar om aktiekursen för skolbolaget Academedia som sköt i höjden på måndagen. Det var ingen liten utveckling för aktiebolaget som äger flera förskolor, grundskolor och gymnasier i Sverige. Uppgången har sedan fladdrat lätt, litet neråt men fortsatt på den högre nivån. 

De senaste månaderna, innan i måndags, har däremot aktiekursen stått bra mycket lägre än tidigare. Det kan vara en reaktion på de slagord mot "vinststyrda" skolföretag Socialdemokraterna hade under valrörelsen. Sådant kan påverka investeringsviljan.

 

Men retorik och jargong är en sak. Praktisk politik en annan. Tidigare i år lade S-regeringen fram förslag, i enlighet med Åstrandutredningen, om en differentierad skolpeng. Skolföretag vars affärsmodell är att bli överbetalda skulle då få en annan situation. 

Detta förslag skulle redan kunnat vara verklighet om fler partier tagit sitt förnuft till fånga. M, KD, L, SD – men också C, stoppade planerna på den nya ersättningsmodellen. Uppgången i måndags skulle då vara ett utslag för att det i valresultatet inte verkar finnas nog med stöd bland riksdagspartierna att återuppväcka förslaget. 

 

Bakgrunden är att fristående och kommunala skolor i dag får lika betalt även om de senare har ansvar som de förstnämnda saknar. Det handlar om att kommunala skolor måste kunna ta emot elever hela terminen, och därmed anpassa budgeten efter det. Fristående kan sätta tak på antalet elever och säga stopp när de fyllt sina klasser. Resultatet är inte bara att dessa aktörer blir överbetalda – det ger också fristående skolor konkurrensfördelar. Det är detta S-regeringen försökt åtgärda. 

Men i delar av friskolebranschen finns det de som bekämpar den här sortens förslag med näbbar och klor – och det finns partier som lyssnar. Academedia är en av de som tydligast tagit ställning mot denna ersättningsjustering och har kallat förslaget "oseriöst". Hårdare ord har det varit från aktiebolagets storägare Mellby Gård. Enligt det familjeägda företagets vd Johan Andersson var förslaget en ”krigsförklaring" mot friskolorna. 

För dessa egenintressen kan en moderatledd regering där SD är underlag verka kortsiktigt intressant. Men de skador SD skulle kunna göra på andra håll i samhället borde de också intressera sig för.

 

Givetvis finns det skäl att fundera på hur skolpengen utformas. Annars välmående företagsdrivna eller stiftelseägda landsbygdsskolor ska helst inte drabbas hårt eller behöva stänga ner för att kommuner gör för stora avdrag på skolpengen. Det skulle inte vara välgörande för mångfalden av skolor. Samtidigt ska inte en affärsmodell bygga på att bli överbetalda för tjänster de inte utför – skolaktörer som har en sådan idé behöver tänka om, och ersättningssystemet förändras. 

Centern, men också Liberalerna, behöver byta fot i denna fråga. Det är inte rättvist eller liberalt att betala lika för olika uppdrag.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa