Eskilstuna: V blev valets stora vinnare

Det låga valdeltagandet i Eskilstuna är oroande.

Det låga valdeltagandet i Eskilstuna är oroande.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ledare2024-06-10 18:03
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Precis som i förra valet hade Eskilstuna Sörmlands lägsta valdeltagande. I årets val gick 42,9 procent av väljarna i Eskilstuna till valurnorna jämfört med 47, 5 procent i förra valet. En nedgång med 4,6 procentenheter.

Valdeltagandet i Eskilstuna följer dessutom den sjunkande rikstrenden. I riket sjönk valdeltagandet med nästan lika mycket, 4,3 procentenheter, till 50,7 procent. 

Men att deltagandet sjunker till så låga nivåer som i Eskilstuna är allvarligt.

Valdeltagandet är ett uttryck för politisk jämlikhet – en person, en röst. Alla har därmed samma möjlighet att påverka. 

Men att mer än hälften av väljarna i Eskilstuna inte röstar innebär en uppenbar risk för att vissa gruppers åsikter inte kommer att representeras i lika hög grad som de annars skulle. I förlängningen kan det leda till en förd politik som i lägre grad tillgodoser underrepresenterade gruppers intressen. 

Och den som känner att den varken hörs eller syns i samhället får ännu mindre incitament att gå att rösta. 

Det gäller därför att bryta denna onda cirkel. Här behöver såväl partierna som civilsamhället arbeta för att öka medvetenheten om vikten att rösta. Men även väljarna har en hemläxa att göra. Att strunta i att rösta får konsekvenser. I längden gröper det ut det demokratiska systemet. Att rösta är både en rätt och en skyldighet. 

Men hur röstade då de Eskilstunabor som gick till valurnorna?

Fyra partier, S, V, MP och L fick ökat väljarstöd i Eskilstuna enligt det preliminära valresultatet. Vänsterpartiet framstår som den stora vinnaren i söndagens val. Partiet ökar sitt väljarstöd med 3,4 procentenheter från 6,2 till 9,6 procent. Socialdemokraterna utökade sitt stöd med 2,8 procentenheter till 31 procent. Även Miljöpartiet går framåt med 1,8 procentenheter och fick 10,8 procent av väljarnas röster. L går fram med minsta marginal: 0,1 procentenheter. Om framgången kvarstår när alla röster är räknade återstår att se. 

Övriga partier tappar sitt stöd hos väljarna.

Centerpartiet backar mest av alla partier. C går från 8,7 procent i förra valet till 5,8 i årets val – en minskning med 2,9 procentenheter. Centern är dock inte ensam om att förlora många väljare.  SD minskar sitt stöd med 2,6 procentenheter och får 16,3 procent, KD tappar med 2,3 procentenheter och hamnar på 4,4 procent av rösterna. Även Moderaterna går bakåt—om än marginellt med 0,2 procentenheter till 16,7 procent. 

I stort följer Eskilstunaborna rikstrenden när de röstar, med undantag för Moderaterna. I riket ökar stödet för M med 0,8 procentenheter. I övrigt vinner eller förlorar samma partier väljare i Eskilstuna som i riket. Det finns därför anledning att tro att väljarna inte huvudsakligen påverkats av skeenden i den lokala politiken. De kan skilja mellan politiken i EU och i kommunen.