Ta även de lågt hängande frukterna i klimatpolitiken

President Joe Biden presenterade sina planer för att täppa till metanläckage.
President Joe Biden presenterade sina planer för att täppa till metanläckage.

Ledare 2 november 2021 21:07
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Glasgowmötet är ingen liten sak. Men de som förväntar sig många nya beslut för att minska klimatskadliga utsläpp lär bli besvikna. Mycket handlar om att länders regeringar ska redovisa vad de gjort i klimatfrågan och på så vis visa vägen för andra.

 

Löften som luftas i FN-sammanhang bör tas med en nypa salt. Vem som ger dem spelar roll, och det finns ofta utrymme för tolkning av vad som sägs. Även om en del länder har verkliga ambitioner finns det sådana som gör utfästelser som de sedan inte genomför och följer upp. Just därför bör det som sägs uppmärksammas och belysas av medier, opinionsbildare och politiker. Sådant som lovas och talas högtidligt om ska ske också i verkligheten.

De första dagarna av mötet i Glasgow bjuder på en del intressanta saker. Den amerikanske presidenten Joe Biden bad om ursäkt för de skador hans företrädare, sabotören Donald Trump, åsamkat USA:s klimatpolitik. Återgången till Parisavtalet och den uttalade viljeriktningen att ta på sig en ledande roll i klimatarbetet förpliktigar. Den nordamerikanska jättenationen är en av världens stora utsläppare.

 

Ett inte obetydligt åtagande som Biden, tillsammans med en mängd andra länder, däribland Kina och Brasilien, tagit på sig är att motverka storskalig skogsskövling. Detta då träden är en viktig komponent i att fånga upp och binda koldioxid. För Brasilien där det huggs ner mycket skog för att breda ut betesmark åt köttdjur kan det vara svåra löften att uppfylla. Särskilt om ekonomiska särintressen i landet ges mycket inflytande i dessa klimatfrågor.

Det finns också en del lågt hängande frukter som fler länder borde kunna ta vara på. Att kapa metanutsläppen är en sådan. Genom att ställa högre krav på företag när det kommer till att täta gasledningar kan mycket metanläckage undvikas. Sådana planer har tidigare blockerats av Trump och hans kumpaner, men ska nu genomföras, meddelade Biden under tisdagen. Att få med sig seriösa olje- och gasbolag på sådana förslag borde gå, det finns pengar att spara. Svårare är det med sådana som inte är lika nogsamma.

 

Svårigheterna att få ner utsläppen i USA är fler än så. Presidenten har själv pekat ut att en hel del amerikanska väljare behöver övertygas om nödvändigheten av verkliga utsläppsminskningar. Det är ovanligt rakt för en politiker och borde vara vägledande för andra. När viktiga klimatskatter på bensin och diesel möts med motstånd måste politiker kunna förklara varför de behövs, och vad alternativet är.

Växande problem med torka, bränder, översvämningar och extremväder kommer drabba människor hårt och påverka vår vardag. Det innebär konsekvenser för ekonomi och liv. Sådant bör också de politiker som är Trumperiets arvtagare i republikanerna, eller för den delen i andra länder, förstå.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa