Tveka inte – ta den tredje sprutan

Ledare 3 maj 2022 21:09
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Det är inte länge sedan restriktionerna lyftes i Sverige. För lite mer än en månad sedan ansågs covid-19 vara en samhällsfarlig sjukdom. Nu är den visserligen fortfarande anmälningspliktig och ska spåras inom vård och omsorg. Men sjukdomen är inte längre lika farlig. Detta har varit möjligt för att många här, men också på andra håll i världen, tagit sina vaccinsprutor.

I måndagens Dagens Nyheter varnade Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi, svenskarna att inte underskatta smittan. Anledningen till uppmaningen: Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att det är strax under en tredjedel av de vuxna som ännu inte tagit sin tredje spruta. I Sörmland är denna andel lite lägre. Detta trots att myndigheterna i början på februari kortade intervallet mellan den andra och tredje dosen: Från fem till dagens tre månader.

 

En möjlig orsak är att vissa tagit sin andra dos senare än andra. En annan förklaring kan vara att många i början på året smittades av covid-19 och avbokade tider för att inte sprida sjukdomen vidare. Men det är flera månader sedan och folk har haft gott om tid på sig att boka nytt. De bör inte avstå eller skjuta den tredje dosen på framtiden.

När restriktionerna lyftes märkte vaccinatörer att bokningstakten för covid-19-vaccination avtog. Andelen vaccinerade ökar fortfarande, men i ett väldigt lågt tempo. Här är det viktigt att svenskarna inte infaller i någon sorts lättsinne. Människor som glömt vilka skador vaccinet skyddar mot behöver påminnas om det. 

 

Dödligheten i covid-19 Sverige, men också i Europa, är låg nu. Skillnaden mellan pandemins start och nu är att väldigt många i vår del av världen har någon grad av skydd mot sjukdomen. Samtidigt avtar vaccinskyddet över tid och ytterligare påfyllnadsdoser kan behövas. Därför är det viktigt att medborgarna fortsätter att vara intresserade av att ta sprutorna om myndigheterna erbjuder dem. Allra viktigast är att äldre och andra riskgrupper vaccineras.

De förvillare som under pandemin försökt undergräva covidvaccinen hade fel från start. Vaccinen fungerar. Desinformation av sådan sort behöver mötas med fakta, särskilt riktat till områden i Sverige som har lägre vaccinationsgrad.

 

Att ta fram vaccinen har kostat i tid och pengar. Vaccinationerna har krävt uthållighet och tålamod. Det arbetet bör vi vårda och bygga vidare på. Det gör vi genom att ta våra påfyllnadsdoser.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa