Vägen till nykterhet bör kommunen underlätta

Beslutsfattarna reträtt i frågan om Vårnäs är tillfällig. Idéerna att lösgöra Eskilstunas missbruksvård från behandlingshemmet lever kvar.

Beslutsfattarna reträtt i frågan om Vårnäs är tillfällig. Idéerna att lösgöra Eskilstunas missbruksvård från behandlingshemmet lever kvar.

Foto: Roger Culmsee

Ledare2022-06-13 21:21
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Att lämna missbruk bakom sig är inte en enkel sak. Det kan vara svårt att i första hand erkänna ett beroende, oavsett om det är alkohol eller narkotika. För många kan det också vara tungt att söka professionell hjälp för att bryta detta skadliga beteende. Därför bör kommuner underlätta för människor att söka det stöd de behöver. 

På måndagen kunde tidningens läsare ta del av en berättelse om kamp med missbruk av alkohol och andra skadliga substanser. Delarna om hans barndom präglas av otrygghet, våld och alkohol är sorgliga saker – en bakgrund han tyvärr delar med många andra med liknande missbruksproblematik.

Detta är en viktig påminnelse till politiker och medborgare om alkoholens och narkotikans skador på människor, på samhällets olika delar – men också på ekonomin. Politiker och myndigheter behöver verka för minskad tillgång på alkohol och för att stoppa gängens narkotikalangning. Frågan om missbruksvård skulle behöva uppvärderas – inte, som alldeles för ofta, glömmas bort.

Vägen från missbruk till nykterhet är ofta allt annat än rak. Det görs klart i intervjun. Det kan krävas flera försök innan behandlingarna biter. Att bryta tidigare mönster och hitta nya sammanhang som inte präglas av missbruk görs inte i en handvändning, men behöver göras. Då måste det finnas verkliga vägar in i missbruksvården och ut ur beroendet. När kommuner lovat bostad till nyktra alkoholister och tidigare missbrukare behöver löftena hållas. Detta har det varit si och så med i Eskilstuna – där det finns exempel på att nynyktra behövt söka sig till Stadsmissionens härbärge trots att de gjort allt de borde.

Rådgivning till missbrukare och deras anhöriga är också betydande. I Eskilstuna finns beroendemottagningen Vägen i Eskilstuna. En sådan verksamhet ska inte underskattas.

Samtidigt är det inte nog. I Eskilstuna har delar av missbruksvården varit utsatt för en del hugg från förvaltning och politik de senaste åren. Där har man velat skära och stänga ned det ena och andra med hänvisning till att det skulle vara dyrt. Bland annat har Vårnäs behandlingshem varit i skottgluggen. 

Dit kan de som missbrukar alkohol eller narkotika vända sig utan att ta vägen om socialtjänsten. Det är ett sätt att ge vård snabbare utan kommunens utredningar och beslutsprocesser. Det sänker tröskeln för att söka vård – stigmat att ta sig till socialtjänsten för hjälp är för många fortsatt verkligt tungt.

Beslutsfattarna har gjort en tillfällig reträtt i frågan om Vårnäs. Men idéerna att lösgöra kommunens missbruksvård från behandlingshemmet lever kvar. Detta behöver medborgarna komma ihåg när de ska rösta i höst.