Var fanns de ansvariga cheferna på Tunagården?

Om pandemin lärde oss något om äldreomsorgen är det vikten av att ledningen säkerställer att alla anställda känner till rutinerna och tar del av relevant information. Men på Tunagården har inte denna kunskap omsatts i handling.

Om pandemin lärde oss något om äldreomsorgen är det vikten av att ledningen säkerställer att alla anställda känner till rutinerna och tar del av relevant information. Men på Tunagården har inte denna kunskap omsatts i handling.

Foto: Anders Delby/TT

Ledare2023-11-06 18:54
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Bristande kommunikation, kompetens och introduktion samt dålig följsamhet till rutiner. Det är så Fridha Söderqvist, verksamhetschef för äldreomsorgen i Eskilstuna kommun, förklarar orsakerna till missförhållandena i somras på en enhet på vård- och omsorgsboendet Tunagården i Eskilstuna.

Det är det inte svårt att lägga till ytterligare en förklaring: Otillräckligt ledarskap.

Under våren valde flera medarbetare att sluta på enheten. Den personal som rekryterades hann inte börja innan semestrarna. Inför sommaren skulle därför ovanligt många vikarier skolas in. Något som inte skedde. Vikarierna fick i stället introducera varandra.

Det är svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Under sommaren anställs inte sällan personer med bristande kompetens och obefintlig erfarenhet. 

Att låta vikarierna introducera varandra till jobbet kan därför liknas med att låta en blind leda en döv. 

Det är därför inte konstigt att rutiner saknades och information inte förmedlades korrekt. Vikarier ska exempelvis ha struntat i att borsta tänderna på brukarna efter information om att personalen inte brukar göra det.

Frågan är hur detta kunde ske? 

Pandemin lärde oss vikten av att ledningen säkerställer att alla anställda inom äldreomsorgen känner till rutinerna och tar del av relevant information.

Men på Tunagården har inte denna kunskap omsatts i handling. Den bristande vården och omsorgen uppstod utan att någon slog larm och satte stopp. 

Missförhållandena uppmärksammades först i samband med en lex Sarah-utredning, som inleddes av Eskilstuna kommun efter att en av brukarna inte fick stöd med påklädning och frukost inför en utflykt med anhöriga. 

Av kommunens utredning framgår till exempel att "allmänna utrymmen på enheten och brukarnas lägenheter varit smutsiga av bland annat avföring, utan att personalen städat".

Varför såg inte någon chef detta och reagerade? 

Enligt en granskning i tidningen Kommunalarbetaren (23/1) uppger Eskilstuna kommun att man har personalbrist i äldreomsorgen. Mellan juni och augusti 2022 arbetade därför personalen 13 641 timmar i övertid – en ökning med 181 procent jämfört med samma period 2019.

Personalbristen får konsekvenser för brukarna. Mer än hälften av de 237 svarande kommunerna i granskningen uppger att bristen lett till att man ställt in eller skjutit upp insatser.

Brukare som inte fått frukost, som inte fått hjälp med basal hygien som tandborstning eller tvingas vistas i utrymmen som smutsats ned med avföring blev några av konsekvenserna på Tunagården.

Vikarierna är inte helt fria från ansvar. Sunt förnuft borde ha fått dem att göra mer. 

Men det är cheferna på boendet, i förvaltningen och ytterst politikerna i vård- och omsorgsnämnden som har det huvudsakliga ansvaret att garantera en god äldreomsorg. En omsorg som har: medarbetare med rätt kompetens, ett gott ledarskap och tillräckliga resurser.