Varför respekterar inte Puustinen grundlagen?

Kommunalrådet i Eskilstuna Jari Puustinen (M) anser att det är okej för kommunen att ytterst bryta mot en av våra grundlagar i kampen mot gängen.

Kommunalrådet i Eskilstuna Jari Puustinen (M) anser att det är okej för kommunen att ytterst bryta mot en av våra grundlagar i kampen mot gängen.

Foto: Joakim Serrander

Ledare2023-07-26 15:34
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

(Ledartext publicerad 26 juli)

Kommunalrådet i Eskilstuna Jari Puustinen (M) anser att det är dags att införa drogtester på kommunens 10 000 anställda. Förslaget som läggs fram i sociala medier verkar inte vara förankrat i partiet eller i den politiska majoriteten. Det bär snarare prägeln av ett spontant infall. 

Tur är väl det. För det är ett ogenomtänkt utspel. 

Läs också: Puustinen (M) vill låta drogtesta alla Eskilstuna kommuns anställda

Enligt Puustinen har kommunen gjort flera mätningar av avloppsvattnet i Eskilstuna, vilka ska visa på höga halter av droger. Eftersom narkotika är grunden till den grova kriminaliteten i staden ska kommunen som arbetsgivare dra sitt strå i kampen och testa samtliga anställda.

Narkotika är ett allvarligt samhällsproblem och försäljningen är en viktig del av gängens inkomster. 

Men politiker, precis som alla andra, bör ha förmågan att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Det finns inget som tyder på att droganvändandet är särskilt utbrett bland kommunens anställda. Man måste därför fråga sig vad testerna skulle få för effekt.

Även om droganvändandet är utbrett i Eskilstuna är det en stor majoritet av stadens invånare och anställda som aldrig använder narkotika. Ett allmänt testande av personalen är därför ett tämligen trubbigt instrument. Det är dessutom dyrt – och olagligt.

Att förslaget inte är lagenligt verkar Puustinen visserligen vara medveten om. Till tidningen säger han: ”Lagen sätter hinder i vägen för en sådan här åtgärd men samtidigt finns det möjligheter för oss att göra något. Det går att tolka lagen på många sätt och vi bör ta steget och gå före.”

För någon som säger sig vilja minska brottslighet är det en intressant inställning. Det Puustinen säger är alltså att det är okej för kommunen att bryta mot lagen i kampen mot gängen.

Nu är det dock inte vilken lag som helst som han ytterst vill bryta mot, utan en av våra grundlagar. Regeringsformen ger ett skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp, vilket starkt begränsar offentliga arbetsgivares rätt att drogtesta sina anställda. Det finns undantag men de kräver att det finns goda skäl att testa, exempel att en enskild medarbetares användande av narkotika innebär en risk för andra. Någon rätt att testa alla anställda utan att kunna ange något annat skäl att det finns en hög halt av droger i avloppsvattnet finns alltså inte. Det finns därför inget utrymme att tolka lagen kreativt, som Jari Puustinen förespråkar.

Att testa samtliga kommunanställda är inte bara olagligt. Att genomföra regelbundna tester är också dyrt. Blir det en fråga om rättslig prövning ökar notan ytterligare.

När kommunen försökt lägga pusslet för att få ihop 2024 års budget fattas 300 miljoner kronor eller fyra procent av kommunens kostnader.

När varje skattekrona bör användas så effektivt som möjligt är det alltså detta som Puustinen föreslår – i stället för att exempelvis satsa mer på skolan. Något som har betydligt bättre effekt för att bekämpa gängen.