Varför tål Jimmy Jansson inte att bli ifrågasatt?

Att lyssna på andras åsikter för att kunna vidga de egna perspektiven brukar betraktas som en väsentlig del av det demokratiska samtalet. Men så ser alltså inte Eskilstunas styrande majoritet, med Jimmy Jansson (S) i spetsen, på saken.

Att lyssna på andras åsikter för att kunna vidga de egna perspektiven brukar betraktas som en väsentlig del av det demokratiska samtalet. Men så ser alltså inte Eskilstunas styrande majoritet, med Jimmy Jansson (S) i spetsen, på saken.

Foto: Joakim Serrander

Ledare2024-03-28 05:02
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

I Eskilstuna ska man inte ifrågasätta kommunens ledning. Det är det återkommande budskapet från kommunens starke man: kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S). 

De som senast fått detta budskap till dels är fackförbunden Sveriges lärare, Kommunal och Sveriges Skolledare som skickat en gemensam skrivelse till de högsta representanterna för den styrande majoriteten, Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M). 

I skrivelsen, som både går att läsa i sin helhet på Eskilstuna-Kurirens och på eFOLKET:s webbsidor, uttrycker de tre fackförbunden sin oro för de effekter som de ekonomiska nedskärningarna kommer att få för den kommunala förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, samt i förlängningen för hela samhället. 

“Vi kräver en långsiktig, hållbar satsning på utbildning,” skrev förbunden som dels förväntade sig ett svar från politikerna, dels en inbjudan från dem så de gemensamt kunde föra en dialog kring den uppkomna situationen och forma en strategi framåt.

Skrivelsen skickades både den 25 januari och den 29 februari. Den bemöttes med tystnad av den styrande majoriteten. 

Det var först när Eskilstuna-Kuriren nyligen kontaktade Jimmy Jansson som förbunden – via media – fick ett besked från majoriteten. Det var ett medvetet val att inte svara på skrivelsen.

“Ja, vi har bedömt att det inte är möjligt att svara. Dels innehåller skrivelsen en rad påståenden och direkta felaktigheter. Så den är på det viset väldigt svår att bemöta. Vill facken säga upp samverkansavtalet och jobba på annat vis, genom brevväxling, är det bra om de meddelar det” säger Jimmy Jansson till tidningen.

Att man inte tolkar fakta och siffror på samma sätt borde inte vara någon nyhet för vare sig Jimmy Jansson eller Jari Puustinen. Om de tycker att skrivelsen innehåller “en rad påståenden och direkta felaktigheter” borde det väl vara ett extra starkt skäl att hörsamma förbundens inbjudan till en dialog och formandet av en gemensam strategi framåt?

Men så tänker alltså inte Jimmy Jansson. Han säger visserligen att "man kan förvänta sig seriositet och professionellt agerande från såväl kommun som fackförbund. Särskilt nu när alla kommuner är i svåra tider och vi tillsammans måste hjälpas åt för att komma igenom detta.” 

Men så tillägger han att “det sista som behövs är lumpna trick, gyttjebrottning och direkt felaktiga påståenden.” 

Gyttjebrottning och lumpna trick är alltså att förbunden skickar en skrivelse där de uttrycker sin oro över utvecklingen i skolan. 

Att lyssna på andras åsikter för att kunna vidga de egna perspektiven brukar betraktas som en väsentlig del av det demokratiska samtalet. Men så ser alltså inte Eskilstunas styrande majoritet på saken. 

Tvärtom går det att tolka uttalandet som att det är ett mer renhårigt och konstruktivt sätt att vägra att svara och bjuda in till en fortsatt gemensam dialog.

I tidningen efterlyser Jimmy Jansson konkreta förslag från facken på hur kommunens pengar ska fördelas. 

“Det är det minsta man kan kräva av en seriös diskussion. Kommunen saknar över 200 miljoner 2024. Så det finns inga mer pengar. Man får ta av varandra om man vill ha mer och då kan facken, om de nu skriver brev i stället för att samverka i möten så som det är sagt, ge en hint om hur de anser att pengarna ska flyttas mellan dem.”

Facken kan säkert lägga fram förslag – om de får möjlighet att prata med politikerna. 

Men frågan är ändå hur intresserad den styrande majoriteten (S+M) är att få fram mer pengar till skolan. Till kommunstyrelsens sammanträde i veckan hade V, L, C och KD ett gemensamt yrkande om mer resurser till förskolan, skolan och gymnasiet. Det avslogs av den styrande majoriteten på mötet.