Visst är du rasist, Jimmie Åkesson

Ledare 3 april 2022 19:42
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

SD-ledaren Jimmie Åkesson är rasist. Hans parti är rasistiskt. Han avvisar förstås detta bestämt och ger läpparnas bekännelse till sitt avståndstagande från sådant tankegods. Och det är mycket möjligt att Åkesson uppriktigt ser sig som icke-rasist. 

Men det förändrar inte vad han och hans parti är.

 

Rasismbegreppets stigma och dess biologiska ursprung ger rasister enkla utvägar. Öppen rangordning av människor utifrån fysiska kännetecken och godtyckligt definierade ”raser” är moraliskt bankrutt, socialt brännmärkt och lätt att ta avstånd från.

Inte desto mindre uttrycker Åkesson och SD åsikten att folk av olika ursprung inte bör leva tillsammans. De anser vidare att staten bör behandla människor olika baserat på föreställningar om deras kollektiva, nedärvda och oföränderliga egenskaper. Det är rasism.

 

Jimmie Åkesson presenterade hela denna åsiktsbukett på Aftonbladet Debatt i torsdags. Ämnet var Sverigedemokraternas påstådda välkomnande av ukrainska flyktingar i motsats till partiets negativa inställning till andra som söker svenskt skydd.

Hans resonemang kokade ner till att ukrainare bör erbjudas fristad i Sverige eftersom de står närmare svenskar kulturellt än människor från Mellanöstern och Afrika. Ukrainarnas placering i en rangordning av folkgrupper – kristna är bättre än muslimer, ljusa är bättre än mörka – gör dem enligt SD:s synsätt mer skyddsvärda än andra som flytt undan krig.

När Åkesson definierar bland annat syrier som ”proffsmigranter” och inte riktiga flyktingar, är det bara en följd av ställningstagandet ovan.

 

I själva verket är det juridiken – nationell lagstiftning, EU-rätt och ytterst internationella konventioner – som avgör vem som är flykting. Det bestäms inte utifrån någon etnisk klassificering och kan aldrig göra.

Men det står också klart att inte heller ukrainska flyktingar har en plats i SD:s Sverige. De ska åka tillbaka ”så snart det är möjligt”, säger Åkesson. När denna tidpunkt inträffar kan varken SD-ledaren eller någon annan säga. Men ukrainarna ska likväl sitta i Sverige med väskorna packade. 

Inte bli folkbokförda. Inte läsa SFI. Inte etablera sig. Inte jobba på att komma in i det svenska samhället. Utan stå vid sidan av, med knappa resurser och utlämnade till andras välvilja.

 

SD är inte ensamma om den uppfattningen. Det följer av EU-direktivets miniminivå som de flesta partier inte vill höja. Miljöpartiet har lagt förslag i riksdagen som ska jämställa ukrainarnas rättigheter med andra flyktingars. Flera andra partier stöder idén som dock tycks sakna riksdagsmajoritet. 

Men oavsett vad som händer den närmaste tiden talar det mesta för att en regering som bildas i höst med stöd av SD kommer att döma de flesta ukrainare till utanförskap.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa