Regeringens integrationsmål presenteras på knappt en kvart

Katarina Erlingson.

Katarina Erlingson.

Foto: LNB

Gästkrönika2024-05-16 05:02
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L), verkar plötsligt ha vaknat till liv lagom till grillsäsongen. Det framstår i alla fall så, sett till hur många lagförslag som hans departement hittills presenterat under mandatperioden. 

Inte sedan 2017 har integrationsmålet förnyats, och det fanns skäl att tro att Tidöregeringen rentav ville glömma bort integrationsfrågorna. När det gäller brott och straff har förslagen haglat, men allt som kan tolkas som förebyggande arbete har effektivt ignorerats. Det borde inte ha behövt ta ett och ett halvt år att förtydliga vad regeringen vill göra inom detta viktiga område.Men under onsdagen var det dags. På en pressträff, med bara en ensam minister, presenterade Johan Pehrson regeringens förslag på nya integrationsmål. 

Under pressträffen tryckte Pehrson på att det behövs krav och eget ansvar för att kunna integreras. Flera delmål är självklarheter, som att förstå och prata svenska för att kunna få jobb. 

Det finns även två nya delmål, demokratisk integration respektive social och kulturell integration. Det låter förstås bra att kunskaperna ska öka om demokratin “med ökat deltagande i demokratin som följd.” Andelen utrikes födda som “upplever tillhörighet och delaktighet i samhället ska öka”. Självklarheter och något som borde haft en stor plats i konkreta åtgärder för länge sedan.Efter den senaste tidens debacle kring Kalla Faktas avslöjande om Sverigedemokraternas “nätkrigare” borde det vara uppenbart för Liberalernas partiledare att det knappast blir enklare att uppnå målen om det samtidigt pågår en undergroundverksamhet, som skapar djupa klyftor i samhället. 

Incitamentet att ta eget ansvar för att bli integrerad blir i princip obefintlig när regeringens viktiga samarbetsparti kör ett alldeles eget race. De vackra och självklara orden från arbetsmarknads- och integrationsministern faller platt när det SD-styrda samhällsklimatet innebär stark splittring.

Om Sveriges integrationspolitik någon gång ska hamna på rätt köl behöver det förebyggande arbetet få ett större fokus och inte viftas bort av hårdare-tag-populister. 

Men det ser inte ljust ut, varken för regeringen eller för landet i stort, när integrationen bara blir en pliktskyldig powerpointpresentation på knappt en kvart.
 

Katarina Erlingson är fristående centerpartistisk skribent på Liberala nyhetsbyrån