Ett elsystem på väg i fel riktning

Gästkrönika 15 februari 2021 19:35
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Tillskyndare av det 100 procent förnybara energisystemet påpekar ofta att de senaste årens tekniska och ekonomiska utveckling gjort sol- och vindkraft till de mest lönsamma energislagen att bygga och investera i. 

Till viss del är det sant. Prisutvecklingen för kraftslagen har saknat motstycke, och det kommer att vara till stor nytta när världens energisystem ska ställas om. Mycket ny vindkraft byggs helt utan subventioner. Det är bland annat det som gör det så märkligt att regeringen nu vill att den havsbaserade vindkraften ska få sina anslutningsavgifter subventionerade. Som Liberalernas Nyamko Sabuni och Joar Forssell skriver i SvD (4/2) försöker regeringen motivera förslaget med att den havsbaserade vinden ska bli lönsam, men “löser” problemet genom att flytta kostnaderna från vindkraftsproducenterna till elnätskunder som redan plågas av höga avgifter.

Den nya subventionen av väderberoende kraft sker dessutom i ett system som redan lider av balansproblem. Efter att Ringhals 1 och 2 stängts ner de senaste två åren har södra Sverige blivit allt mer beroende av import och reservkraft.

 

Den 4 februari beordrade Svenska kraftnät att oljekraftverket i Karlshamn skulle starta för att säkra tillgången på el, och under vintern har det södra elområdet periodvis importerat fossil el från Polen och Tyskland. 

Miljöpartiets klimatpolitiske talesperson Lorentz Tovatt skrattade på Twitter bort frågan med att importen var så liten, och lät ofrivilligt som de konservativa i miljödebatten som anser att vi kan fortsätta flyga som vanligt eftersom flygtrafiken utgör en så liten del av klimatutsläppen. 

 

Bristen på planerbar produktion i landets södra delar påverkar möjligheten att föra över el från norr – i elsystemet behövs kraft som “håller emot” av spänningsskäl – men leder också till kraftigt svängande elpriser. 

Nyligen rapporterade Dagens industri (3/2) att skogsbolaget Holmen flera gånger stoppat produktionen i två pappersbruk på grund av höga elpriser. Visst kunde de ha prissäkrat sina elköp på marknaden, men det förtar inte poängen: rätt ofta är priserna i södra Sverige numera tio gånger högre än i norr.

 

Situationen är allvarlig, men framför allt utgör den en varning om framtiden. Sverige håller på att gå från en elproduktion som levererat pålitlig, fossilfri och billig el till både industri och konsumenter, till ett nyckfullt, importberoende och mer utsläppstungt system. Riktningen behöver läggas om. En bra början är att säga till nej till ytterligare subventioner till vindkraften.


Joakim Broman är fristående liberal skribent.

Ämnen du kan följa