Gräv upp de ryska ockupanterna!

Foto: LNB

Gästkrönika2023-07-28 14:35
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den ryske soldaten i Ukraina är mycket sämre än vad många i omvärlden förväntade sig före 2022. Men en sak är han bra på: att gräva.

I den mjuka ukrainska jorden fungerar spade bra en stor del av året. Förutom hackor finns särskilda grävmaskiner. Resultatet blir skyttegravar, som uppstår snabbt och är mycket besvärliga att ta sig genom.

Det finns gott om exempel på motsatsen, hastigt eller slarvigt grävda ryska skyddsanordningar, framför allt i det fullskaliga krigets början. Men den bild jag får vid mina samtal med ukrainska militärer är att ryska armén är bra på detta. Det är generellt genomtänkt, välgrävt och svårforcerat.

 

En ukrainsk soldat beskrev hur de i veckor bombade en skogsdunge där ryska soldater satt, utan att få ut dem därifrån. När de till slut retirerade kom ukrainarna dit och upptäckte orsaken – tunnlar flera meter under mark som påminde om FNL:s konstruktioner i Vietnamkriget.

Under senhösten, då marken började bli hård, talade ett ukrainskt befäl i samtal med mig respektfullt om sina ryska motståndares grävprestationer – särskilt deras maskiner – på ett frontavsnitt där det var extra viktigt på grund av öppen terräng och väldigt lite växtlighet.

 

För ett par veckor sedan var jag tolk när en ukrainsk soldat beskrev för en utländsk frivilliginstruktör hur det såg ut i en rysk skyttegrav som han hade stormat. Ryssarnas lösningar var som tagna ur en lärobok instruktören använt när han utbildat ukrainarna i hur skydd ska byggas.

När ryska armén får lång tid på sig att bygga försvar blir resultatet därefter. Det handlar även om omfattande mineringar – en annan sak ryssarna är bra på. Så är det främst på södra frontavsnittet, där Ukraina ser en möjlighet att kapa de ryska försörjningslinjerna mellan Krim och Donbas.

 

Tidsutdräkt i leveranser av vapen och annan utrustning till ukrainarna har gett Ryssland tid för förberedelser. Ukraina saknar luftherravälde. Dess flygvapen ser inte och kan inte skjuta lika långt som det ryska. Det ukrainska flyget kan inte skydda sina markstyrkor lika effektivt – och inte träffa rörliga mål långt bakom fiendens linjer.

Kan problemet avhjälpas? Ja.

En del av lösningarna är mycket tidskrävande, som höjning av det ukrainska stridsflygets förmåga. Annat går fortare, som fler långräckviddiga vapensystem till Ukraina.

Sedan finns sådant som kan göras, och görs, omedelbart. Dit hör USA:s leveranser av klusterammunition, som ukrainarna bett om i ett år och som bland annat förbättrar Ukrainas förmåga att ta sig an ryska skyttegravar.

Klustervapen är problematiska. Men den ukrainska armén använder denna ammunition i öppen terräng och på det egna landets territorium, vilket borde avföra det mesta av kritiken mot det amerikanska beslutet.

 

Det är viktigt att inte tappa bort målet. Utan ukrainsk seger finns ingen fred. Vår uppgift är att se till att den kommer snabbare.

Alex Voronov är fristående liberal skribent på Liberala nyhetsbyrån och tidigare politisk redaktör på tidningen