Ja till lägre skatt på det gröna vid pumpen

Gästkrönika 2 februari 2022 21:08
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Det är utsläppen som ska jagas, inte bilisterna. Jo, centerledaren Annie Lööf vet hur hon paketerar partiets breda förslag om en klimatvänlig utveckling och sänkta drivmedelspriser på landsbygden.

Den som vill landsbygden väl behöver måna om kraften i klimatomställningen, till det förnyelsebara. Att hårdare än i dag låsa jobb, utveckling och produktion av mat, biodrivmedel och virke till olja, bensin och naturgas är fel. Även om det är lätt att lova för den som agerar mer planlöst i stunden. 

 

Centerpartiet sätter sitt fokus, för att minska transportkostnaderna för landsbygdens näringar och invånare, på noga valda skattelättnader på det förnyelsebara. Som förslaget är utformat ger det ett minskat dieselpris vid pump på något mer än en krona per liter. För bensinen blir det något mer modesta 33 öre per liter. 

Partier som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har i stället satsat hårt på att minska mängden biodrivmedel som blandas in i diesel och bensin. Detta ger en lägre kostnad per liter jämfört med C-förslaget, men det ökar också det fossila, det klimatskadliga. Bättre är att satsa på att Sverige framöver kan producera ännu mer av egna biodrivmedel och alltmer minska behovet av importerad olja och gas.

 

I landsbygdspaketet ingår också att ändra reseavdragen så att dessa lättar bördan mer för den som reser långt till och från jobbet, ofta är detta någon som bor på landsbygden. Det är dyrt för statskassan, 3,3 miljarder, men likväl rimligt. Till detta vill partiet dubbla jordbrukets återbetalning på dieselskatten upp till fyra kronor per liter. Svenskt jordbruk är i dag beroende av diesel till traktorer och arbetsmaskiner, i slutänden slår skyhöga drivmedelskostnader mot priset för maten vi äter och försvagar svenska bönders konkurrenskraft. Nedsättningen ger tillfällig lindring åt en samhällsviktig näring. 

Jordbruket behöver bryta fossilberoendet, men tyvärr går omställningen inte så fort som det vore önskvärt. Med jämförelsevis låg lönsamhet – och pressat av höga drivmedelspriser – ökar tyvärr inte heller jordbrukets investeringsutrymme i ny teknik. Detta dilemma måste hanteras politiskt.

 

För ett parti som Centerpartiet med djupa, trovärdiga rötter i landsbygdens näringar och lokalsamhällen, kan det vara frestande att lockas in i ett själlöst budkrig om lägsta bensinpris. Inte minst efter ett par rätt bistra opinionsmätningar efter nyåret. Men här gäller att hålla tungan rätt i mun. Alldeles för mycket står på spel.

Det finns inga goda skäl att behandla landsbygden som en plats där klimatomställningen ska dröja. Med blicken i backen och händerna i fickorna, där allt det som har varit är bra och inget ska förändras. Det vore att göra landsbygden djup orättvisa. 

 

Stora delar av klimatomställningen drivs av produkter från landsbygdens gröna näringar, från jorden och skogen. Det är där som betydligt mer måste hända och produceras. Svensk landsbygd både kan och förmår, men det kräver vettigare villkor.

 

Olof Jonmyren är politisk redaktör på Södermanlands Nyheter (c).


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa