Lagstifta om rätt till kontantbetalning

Foto: LNB

Gästkrönika2024-01-17 05:02
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt oftare när vi svenskar går och handlar eller äter ute äter möts vi av skyltar som upplyser om att kontant betalning inte är möjlig. Kombinationen samhällets långt gångna krav på kontroll, digitaliseringsiver, dyra bankkostnader och trygghet för personalen, gör att allt fler aktörer inom handel och besöksindustri säger nej till att hantera kontanter. 

Skillnaden är stor mot andra länder, där kontanter fortfarande har en given plats i samhället och det tvärtom inte alltid går att förlita sig på kort eller telefon för betalning.  

I de flesta fall är det oproblematiskt med kontantförbud. En majoritet av svenskarna har i dag tillgång till andra betalningslösningar. Men inte alla. Och inte alltid. 

Vad Sverige efter mer än 200 år av fred och som skonat från värre katastrofer tycks ha missat är också hur sårbara vi gjort oss, eftersom vi är helt beroende av elektronik och digitala system. Ibland kommer en påminnelse i form av kraschade datasystem eller hackerattacker, som gör att butiker tvingas stänga trots att det finns både varor, pengar och kunder. Men dessa är snart glömda.

Det allvarliga i situationen konstaterades bland annat i betalningsutredningen som utredaren Anna Kinberg Batra överlämnade till regeringen förra våren. 

I slutbetänkandet gjordes en rekommendation om att om att senast 2025 bör göras en översyn av kontanternas ställning och tillgången till kontanttjänster. Utredaren menade att staten bland annat borde överväga att lagstifta om rätten att göra kontanta betalningar, särskilt för livsnödvändiga varor såsom läkemedel, livsmedel och drivmedel.

Nu har regeringen givit Dennis Dioukarev (SD), riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet, ett uppdrag inom Finansdepartementet att titta på dessa frågor. 

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) konstaterar i samband med utnämningen i ett pressmeddelande att det både av beredskapsskäl och tillgänglighetsskäl är nödvändigt att kunna betala med kontanter även i framtiden. Det är bra. Även om man kan ha förståelse för att digitala betalningsmedel förenklar både för butiker och banker, försvårar pengatvätt och minskar rånrisk, kan det bästa tyvärr bli det godas fiende. 

Skulle kriget komma, eller katastrofen slå till på riktigt, är vårt land betydligt mer illa ute än många andra till följd av hur långt vi dragit det kontantlösa samhället. Det är därför dags att backa tillbaka några varv och lagstifta om rätten till kontantbetalning.

Malin Lernfelt är fristående liberal skribent på Liberala Nyhetsbyrån