Putin ska inte ha stödjepunkt i Sandviken

Gästkrönika 20 november 2023 16:40
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

En regim som Putins i Ryssland brukar kunna räkna med att ha en rad andra diktaturer på sina sida, och även andra stater där svarta affärer av olika slag är en viktig del i ekonomin.

 

Men nu är det krig, där Ryssland försöker att med vapen krossa och erövra ett grannland som har en demokratiskt vald regering. Det finns inget godtagbart försvar om företag i exempelvis Sverige fortsätter att via dotterbolag och affärspartners förse den ryska diktaturens vapenindustri med komponenter och reservdelar.

Sanktionerna mot mycket av handeln med Ryssland är nu en viktig del av säkerhetspolitiken i Sverige och en rad andra länder. Det går inte att ta lätt på om företagsledningar i Sverige tolererar eller rentav uppmuntrar att sanktioner kringgås genom skenaffärer, där försäljning till Ryssland maskeras som påstådd export till helt annat land. 

 

Ett företag som Sandvik måste ha dotterbolag och återförsäljare på många håll. Men det borde vara lätt att inse hur sådana som vill gå Putinregimen till handa vill komma åt utrustning genom att använda bulvaner eller beställningar med falskt angivna beställare.

Så det är allvarligt när läckta ryska tullhandlingar visar att ett mycket stort antal leveranser under det pågående kriget gått på kryp- och krokvägar från Sandvikkoncernens bolag i olika länder till företag i Ryssland. Expressen som även förut kunnat redovisa sådant, gör nu gällande att produkter från Sandvik gått till ryska krigsmaterielindustrier.

Hur ska sådant alls kunna försvaras inför de egna anställda – eller allmänheten i företagets främsta hemmabas i Sandviken? Nej, det går inte. En förtryckarstat försöker att göra slut på ett demokratiskt grannland, och Sverige hör till de demokratiska länder som hjälper Ukraina att stå emot – med vapen- och andra leveranser och med ekonomiskt stöd. Ska då svenska företag visa sig vara de verkliga leverantörerna av sådant som i strid med lagligt bindande sanktionsregler köps av angriparens rustningsindustri?

 

Där det finns pengar att tjäna på oärligt sätt finns ofta gott om bedragare. Också storföretag kan bli lurade ibland, även av mutade eller på annat sätt oärliga anställda på chefsposter i dotterbolag utomlands. Turkiet, där Sandviks dotterbolag särskilt pekas ut, är ett korrupt land, där den politiska ledningen, trots medlemskapet i Nato, driver dubbelspel och odlar affärer som ger inkomster från Putinryssland.

Men att låta sig utnyttjas för sådant är något som inte kan få fortsätta. Nolltolerans mot medverkan till kringgående av sanktionerna är det enda hållbara.    


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa