Skydda era barn från Andrew Tate

Gästkrönika 26 januari 2023 18:32
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Dagens ungdomar kan utan problem bygga upp en världsbild som är helt skild från den som personer i deras direkta omgivning har. På sociala medier och forum av olika slag är det lätt att hamna i grupperingar med åsikter som radikalt skiljer sig från ungdomens familj och för den delen också de vänner som finns i ens närhet.

Nu ska jag inte måla upp Youtube, TikTok, Instagram och Snapchat som apokalypsens riddare, då de också för med sig väldigt mycket gott. Det finns dock absolut konsekvenser av deras intåg i våra liv som vi skulle behöva problematisera. Ett tydligt symtom på den nya situationen är Andrew Tates enorma popularitet bland många unga killar.

 

Vem är Andrew Tate? Han är en brittisk-amerikansk kickboxare som har lyckats etablera sig själv som en enormt populär influenser på sociala medier. Han tycker själv att han ägnar sig åt att hjälpa andra att nå en lika luxuös livsstil som han själv har. En livsstil med enorma mängder pengar, dyra bilar och inte minst vapen.

Trots att de flesta av läsarna av den här texten troligen knappt har hört talas om Andrew Tate räknas han till världens mest spridda opinionsbildare. Målgruppen är dock inte ni, utan era barn och i Tates fall främst era söner.

 

Till förklaringen om vem Tate är hör också en väldigt obehaglig uppsättning värderingar. Har uttalar sig bland annat oerhört kvinnofientligt och uttrycker att kvinnor bör ses som mäns egendom. Ett annat exempel är hans uttalande om att kvinnors som just blivit myndiga är attraktivare, eftersom de har haft färre sexpartners (han är själv 36 år).

Hans uttalanden har fått honom avstängd från flera sociala medier. Till exempel så fick hans uttalande på Twitter, om att kvinnor bär en del av ansvaret vid våldtäkt, honom avstängd från plattformen. Hans videos delas dock flitigt av hans fans och hans åsikter är mycket vanligt förekommande på bland annat TikTok.

Den senaste i serien uppmärksammade händelser runt honom kom i slutet av förra året då han arresterades i Rumänien, misstänkt för våldtäkt och människohandel.

 

Andrew Tate är tyvärr bara ett exempel på den stora mängd toxiska åsikter som finns i den digitala värld som de flesta av oss befinner oss i dagligen. “Den digitala världen” kanske ger en något felaktig bild av situationen. “De digitala världarna” kanske är mer rättvisande.

Det är nämligen så att algoritmer och filterbubblor skiljer oss åt och den reklam du får och det du får rekommenderat i ditt digitala flöde är troligen något helt annat än den digitala värld personerna i din omgivning erbjuds på sina skärmar.

Så dina barn exponeras för all möjlig reklam och åsikter som vuxenvärlden inte kan hjälpa dem att filtrera där och då. Det kan röra sig om allt från extrema ideologier och tobaksreklam till hetsiga skönhetsideal och att livet endast handlar om pengar.

 

För de flesta är det få saker i livet som är lika viktiga för oss som våra barns hälsa och välmående och den del av den digitala världen som de har hamnat i kan utgöra ett hot mot detta.

Vad kan vi göra? Gällande Andrew Tates fruktansvärda åsikter så finns det ett tydligt svar: Prata med era söner för att höra om de känner till honom och fråga dem vad de tänker om hans värderingar. Ett samtal kan räcka långt, speciellt om man fångar upp frågor som dessa i ett tidigt stadium.

Sett till den mer allmänna problematiken, där våra olika delar av internet formar så olika världsbilder att vi ibland knappt kan förstå varandra, finns egentligen bara en gångbar lösning: Vi måste prata mer med varandra.

 

Leo Wikberg är politisk redaktör på Norran, där texten tidigare varit publicerad


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa