Tänk att krångel kan komma väl till pass

Olof Jonmyren krönika

Olof Jonmyren krönika

Foto: Jens Alvin

Gästkrönika2022-03-31 21:06
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla drog till playan utom Jonas, han hade inte förnyat sitt pass.

En lång väntan på att få nytt eller förnyat pass har kommit att bli ett nationellt problem. Även i vårt närområde och vår region. Det är två samverkande faktorer som stökar till det. Flera år av pandemirestriktioner formar grunden för en ovanligt stor efterfrågan på tjänsten. Dessutom är det så ”lätt” att boka tid för få nytt eller förnyat pass att detta utnyttjas av så kallade robottjänster – en programvara som automatbokar allt som blir ledigt. 

Det blir så att säga fullbokat även utan kunder.

En tjänst byggd på förtroendet mellan medborgare och myndighet visade sig på så vis vara alltför enkelt uppbyggd för sin samtid. Även om det nu finns en stor puckel i form av ökad efterfrågan på pass är det rimligt att långsiktigt också säkra ett system där varje bokning representerar en medborgare med ett faktiskt behov. Polisen behöver alltså krångla till processen, göra den något mer komplicerad, för att fler ska kunna få sina pass förnyade inom rimlig tid.

Ofta brukar vi ju lovorda det stora samhällsvärdet av att minska krångel, att få bort byråkrati för att få bättre funktioner i den offentligstyrda delen av samhället. Men här har vi alltså landat i motsatsen. 

När systemet blev så enkelt att till och med en robot kunde göra det – då kröp skurkar och opportunister fram. Här fanns en hacka att tjäna på att försöka sälja kötider till de mest desperata. Hur mycket detta faktiskt har gjorts är inte klarlagt, även om det sprids skärmdumpar på fenomenet i sociala medier. Att situationen kan uppstå är illa nog.

Lägg därtill att den extrema kösituationen har lett till att exempelvis skyddsombud vid polisens passexpedition i Flemingsberg varnar för en ”alarmerande arbetsmiljöproblematik”. Det är solklart att Polisen radikalt underskattade behoven för passtjänster i vår och sommar. Det bör alltså finnas lärdomar för framtiden i detta, för myndigheten och dess planering. Samtidigt tål att noteras att långa köer också var fallet i hela Sörmland våren 2018, exempelvis, om än inte på den nivå som nu drabbar landet.

Passet är en värdehandling och det är rimligt att Polisen har det ansvaret och den kollen. 2017 rankades ett svenskt pass som det mest åtråvärda i världen, främst för att det ger utrymme för omfattande visumfritt resande i världen. Tyvärr har ju också svenska pass varit hårdvaluta på den svarta marknaden, där ”borttappade” pass tidigare har sålts för stora summor. Detta i sin tur ledde till skärpningar i passlagen för några år sedan. Numera kan man max få ut tre pass under en femårsperiod.

Var tid har sina förutsättningar. Utan en pandemi och en därmed stort uppdämd längtan att få resa, då hade det här inte varit lika intressant att skapa robottjänster för. Tillfället gör svarthandeln.

Mer generellt sett bör vi se detta som en påminnelse om hur till synes enkla digitala tjänster behöver ha kontrollfunktioner. Även om det blir mer komplicerat. Det är rimligt att en avtalad tid är personlig, och bara kan bokas individuellt eller för den egna familjen. Det är inte heller orimligt att den som uteblir får betala en avgift. Även om det är surt för den som missar.

Olof Jonmyren är politisk redaktör på Södermanlands Nyheter (c).