Tänk innan du klickar

.

.

Foto: Sörmlands Media

Gästkrönika2021-10-10 18:09
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vädret blir kallare och dagarna mörkare blir det vanligare att stanna hemma. Streaming, datorspelande och internetsurfande ökar när hösten och vintern närmar sig. Vårt digitala liv har blivit allt viktigare, inte minst vad gäller den stora mängd tid som gemene svensk lägger på sociala medier. Vår i allmänhet positiva internetkonsumtion kommer dock inte utan risker.

Den digitala närvaron vi i dag tar för given följs av högre krav på ett grundläggande säkerhetsmedvetande. Ju mer av vårt privat- och arbetsliv vi tillbringar digitalt, desto fler är anledningarna till att se över sin så kallade cyberhygien. Hoten uppenbarar sig i allt från osäkra nätverk, ID-kapningar, olika former av nätbedrägerier, hackerattacker, svaga lösenord och nya hotfulla verktyg som vi ännu inte känner till. Riskerna är många i den digitala mylla vi förväntas navigera oss igenom på daglig basis och inte minst på jobbet.

I pandemin har hemmakontoret gett cyberkriminella möjligheter att utnyttja privatpersoners ofta svaga cybersäkerhet på hemmaplan. Visserligen har restriktionerna nyligen avvecklats, men hemarbete kommer troligen fortsatt bli ett vanligt inslag i arbetslivet. Exempelvis kommer hybridformatet, där arbetstiden fördelas mellan kontor och bostad, att ställa högre krav på både arbetstagare och arbetsgivare att säkerställa arbetsplatsens nät- och informationssäkerhet, oavsett varifrån arbetet sker.

Det är med utgångspunkt i dessa växande cyberutmaningar som EU varje oktober månad initierar en informationskampanj. EU:s informationssäkerhetsbyrå ENISA har utnämnt oktober till Europas informationssäkerhetsmånad. Det är med hashtagen #ThinkB4UClick (tänk innan du klickar) som ENISA i år sprider informations- och kunskapsmaterial om hur vi alla kan bli smartare och säkrare på nätet.

För svensk del har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hakat på och skapat sin egen variant av kampanjen – "Tänk säkert" – som riktar sig mot privatpersoner och småföretag. Det är ett välkommet initiativ som inte går att underskatta i vår digitala samtid. I en kampanjfilm från MSB ställs frågan varför vi sprider information på nätet som vi aldrig skulle sprida i verkligheten. Det allmänna säkerhetsmedvetandet vi har med oss i det verkliga livet följer dessvärre inte med i den virtuella världen.

I verkligheten är vi vana vid att låsa dörrar, inte sprida våra personuppgifter till främlingar eller för den delen dela våra betalkortsuppgifter hur som helst. Därför är det skrämmande tillika paradoxalt att människors vanliga säkerhetstänkande så ofta tycks försvinna när de tittar på en skärm.

Årets cyber- och informationssäkerhetsmånad är därför ett viktigt initiativ både från EU och MSB. Säkerhetsfrågor kan uppfattas som stundvis klumpiga och tråkiga, men de är alltför viktiga för att inte tas på allvar. Titt som tätt kommer nyheter om organisationer och privatpersoner som utsatts för cyberattacker som i värsta fall leder till rejäla ekonomiska förluster. IT-hoten är på allvar och den som vill undvika trubbel gör bäst i att återigen se över sin cyberhygien under oktober – samt kontinuerligt därefter.

Linnea Hylén är fristående skribent.