Vem är det egentligen som styr Sverige?

Krönika 20 december 2022 18:44
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Regeringen kallade till presskonferens under tisdagen för att presentera ett trygghetspaket. Eller rättare sagt. Tidöpartierna kallade till presskonferens för att presentera vilka förslag i avtalet som rör kriminalpolitiken som man nu går vidare med. 

Med på presskonferensen var alltså vid sidan av regeringspartiernas partiledare, Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD), Johan Pehrson (L) även SD-ledaren Jimmie Åkesson. Det är andra gången på kort tid som en företrädare för SD är med på regeringens presskonferens. 

 

Visst, det hände även vid ett fåtal tillfällen under den förra mandatperioden. Bland annat då dåvarande S-ledaren Stefan Löfven och C-ledaren Annie Lööf höll en gemensam presskonferens om frågan om fri hyressättning i nyproducerade hyreshus. En fråga som då höll på att stjälpa regeringen. 

 

Men nu får alltså SD vara med på presskonferenser där regeringen ska presentera åtgärder som redan är kända och väl förankrade i Tidöavtalet. Någon kris är det inte tal om. Det leder till frågan om vilken ställning SD har i regeringen? Är partiet ett stödparti i riksdagen eller ska det ses som ett inofficiellt fjärde regeringsparti? 

Att SD är med på presskonferenserna är tecken på det senare. Att regeringen spelar ett spel inför väljarna där de både försöker äta kakan och ha den kvar. Det rimmar illa med grundläggande demokratiska principer. 

Det är heller inte schysst mot väljarna. 

Hur ska de kunna utvärdera den förda politiken – om det inte tydligt framgår vem det är som styr riket och på vilka grunder? Regeringen är skyldiga väljarna ett tydligt besked.

 

Presskonferensen innehöll inte några överraskningar. Regeringen kommer i enlighet med Tidöavtalet att tillsätta två utredningar. 

En som ska utreda ett införande av visitationszoner. Det vill säga områden där polisen, utan brottsmisstanke, kan ta till tvångsmedel som kroppvisitation mot alla som vistas där. 

Under presskonferensen framhölls att detta är något som "kan" fungera och att det efterfrågats av Polismyndigheten. Enligt en undersökning från Polisförbundet är dock detta inte något som av poliserna på fältet vill ha, tvärtom. Även från forskarhåll ifrågasätts nyttan av visitationszoner. I Danmark, som Tidöpartierna hänvisar till, har åtgärden inte utvärderats.

 

Även nyttan av den andra utredningen om anonyma vittnen kan ifrågasättas. Så sent som maj 2021 slog en annan statlig utredning fast att det inte bör införas en möjlighet att vittna anonymt, eftersom nyttan är ytterst begränsad. Varför frågan ska utredas på nytt svarar dock inte Tidöpartierna på.
 

Den andra delen av det trygghetspaket som presenterades handlar om ett ökat fokus på det förebyggande arbetet. Bland annat går man vidare på ett förslag från den förra regeringen om ett ökat ansvar för kommunerna. Det ska även bli lättare att bryta sekretessen mellan olika myndigheter så att de kan larma varandra. Det är utmärkta förslag. 

Ett bättre och effektivare förebyggande arbete efterfrågas av många som arbetar med gängkriminalitet. Regeringen borde lyssna mer på dem och sluta bedriva ineffektiv plakatpolitik.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa