Orbáns putinister hör inte hemma i EU

Lördagskrönika 2 april 2022 05:49
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Ska Ungern förändras till det bättre måste en ny regering ta plats i Budapest. På söndag har ungrarna en chans att byta ut Viktor Orbán och Fideszpartiet.

Alternativet i valet är en förenad opposition av sex partier av olika politisk kulör. Vänsterlutande partier, gröna ideologer, liberaler och det högernationalistiska partiet Jobbik. Inför parlamentsvalet 2018 fanns inte ett samlat alternativ av denna sort. Men efter regeringens stora vinst då, och ett valsystem som manipulerats för att starkt gynna stora partier, stod det klart att en allians mellan flera partier är nödvändig. Målet: bryta Fidesz supermajoritet i parlamentet och kasta Orbán av tronen.

Det är mer än önskvärt – det är nödvändigt. Den riktning Orbán tagit ut för Ungern måste vändas.

 

Men en sådan förändring är inte lätt i ett land som Ungern. Inspirerat av andra auktoritära ledare i Turkiet och Ryssland har Orbáns och hans parti försvårat för opposition och underlättat för sig självt och sina allierade. Medier har likriktats och pressfrihet har eliminerats. Regeringen, partiet och Orbán utövar makt över de medier som inte slagits igen. Några fria medier finns knappt längre, utöver en och annan nättidning och tidskrift.

I statliga och partitrogna medier basuneras propagandan ut – till Fidesz fördel. Statsmakten gynnar de styrande och motverkar den samlade oppositionen. Att bilda opinion i ett sådant politiskt landskap är en utmaning som måste övervinnas. Det underlättas inte heller av att Fidezspartiet har åtta gånger större kampanjbudget än den förenade oppositionen tillsammans (Politico 1/4).

 

Valet väntades främst handla om ekonomi och korruption. Men Putins krig i Ukraina har påverkat även valrörelsen i Ungern. Viktor Orbán har under lång tid vårdat och byggt relationer med auktoritära ledningar österut, däribland Peking och Moskva. Dessa relationer var oroande redan innan Putin eskalerade invasionen av Ukraina. De politiker som borde ha förstått detta tidigare, ser nu vad det innebär att låta en auktoritär massmördarstat hållas.

Visserligen har den ungerska regeringen godtagit sanktioner riktade mot Ryssland, för att inte göra sig till mer av en paria inom EU. Någon verklig solidaritet med Ukraina, eller vilja att straffa Ryssland, är det inte frågan om. 

 

Det ungerska stödet för Ukraina lämnar även det en del att önska. Snart efter Putins eskalering gjorde Viktor Orbán klart att grannlandet inte kan vänta sig vapenleveranser från Ungern. När ukrainare kämpar för sitt lands existens tillåter inte Orbán heller att andra länder transporterar vapen genom Ungern. De får därför föras in på andra vägar.

Inte heller vill Orbán, tillsammans med en del andra länder, se några mer strikta energisanktioner riktade mot Ryssland. På sikt måste sådan brist på solidaritet få konsekvenser för Ungerns relationer med demokratiska länder.

Ungerska regimen försöker även utnyttja kriget i Ukraina till sin egen fördel i söndagens val. Fidesz mediamegafoner sprider lögner om oppositionens ställningstagande i kriget. Ukrainaregeringen har, grundlöst, beskyllts för att försöka påverka det ungerska valet. Det är en sorts grepp, som många auktoritära regeringar och rörelser använt sig för att svartmåla motstånd och förvilla allmänhet. Förhoppningsvis kan tillräckligt många ungrare se igenom denna propaganda.

 

Frågan är om oppositionens koalition lyckas mobileras det väljarstöd som behövs för att åtminstone bryta regeringens och dess allierade partiers "supermajoritet" som ger Orbán möjlighet att ännu mer ändra grundlag till egen fördel, och helst även avsätta regeringen.

Och även om de lyckas med detta har de mycket kvar att göra.

 

Orbániseringen av Ungern det senaste årtiondet har gått långt. Regeringen har effektivt hårdpolitiserat förvaltning och domstolar. Fideszägda och Orbántrogna medier är dominerande. Korruptionen är stor, EU-medel hamnar i fickorna på regeringens vänner och trogna. Allt detta borde var nog för att strypa pengaflödet från Bryssel. Att förändra det som i praktiken gjorts till en auktoritär enpartistat är ingen lätt uppgift. 

Även om ett eller flera partier, antingen i detta val eller ett annat, samlar tillräckligt med röster för att segra kommer de antagligen för en tid behöva regera under av Orbánregimen skapade förutsättningar. Men steg kan tas i rätt riktning: Korruption kan motverkas och relationerna med det av Orbán bespottade EU repareras.

Det som många sagt tidigt, och som förstärks av kriget i Ukraina, är detta: Putinister och femtekolonnare som Orbán och hans härskarkrets hör inte hemma i EU. Ungern måste förändras eller lämna. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa