Jimmy Janssons tips till ledarsidan

Replik 28 december 2022 18:27
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Det är inte min uppgift att tala om för Eskilstunaborna vad de redan vet. Högre matpriser, dyrare el, skenande räntor och passiv arbetsmarknadspolitik från staten och med det högre arbetslöshet är sådant Eskilstunas kloka medborgare ser och räknar ut själva. De lever mitt i det. Det som drabbar den enskilde drabbar också kommuner, i omfattande skala. 

 

Min uppgift är snarare att visa på att det finns en framtid och ett visst hopp mitt allt. Och berätta vad vi gör. Att det faktiskt sker positiva saker i vår kommun som stärker vår förmåga att möta en omvärld i turbulens. Att vår sårbarhet trots allt är mindre än förr. Även om smällen blir hård inte minst mot välfärden där hårda prioriteringar redan behöver göras eftersom staten underlåter att öka finansieringen i takt med behoven. Och kommunala skattehöjningar slår bara mot dem med lägst inkomst och köpkraft. 

För den som läser den lokala tidningens nyhetsartiklar (jag rekommenderar ledarsidan att börja göra det) så framgår det mesta av det jag lyfter i mitt jultal. De etableringar av nya företags behov av rekryteringar är inte fiktivt. Det är skarpa behov hos riktiga arbetsgivare. Mer eller mindre oavsett konjunktur. Det är noga analyserat och kartlagt. Av näringslivet själva dessutom. 

 

Inte heller tror jag att de flesta av Eskilstunaborna har en annan åsikt än den att de som bor här nu och inte arbetar måste komma före att vi får påfört oss ny ofrivilligt importerad arbetslöshet. Sviterna av segregationen har inte undgått någon av oss. Därför kan man inte flytta till Eskilstuna om man inte har en plan för hur man ska försörja sig och familjen. 

Alla de jobb som finns kommer kräva rätt kompetens. Därför är det resurser till utbildning som är prioriterat. Inte att behöva parera växande passivitet och arbetslöshet och med det ökade sociala problem. Vi har nog av det som är. 

Vi ska bygga vårt Eskilstuna på utbildning, arbete, egen inkomst och den frihet och trygghet det ger. 

 

Det tycks mig som att ledarsidan har dålig kännedom om Eskilstunas möjligheter och problem. Lär känna kommunen så ska du se att det blir lättare att landa rätt inför framtida ledartexter. Men tack för marknadsföringen av talet. Jag hoppas många lyssnar. 

En god fortsättning och ett gott nytt år vill jag passa på att önska alla Eskilstunabor! 

 

Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna (S)

________________________________________________________________________________________________
SVAR DIREKT: Det är inte ledarsidans uppgift att stryka Jimmy Jansson medhårs

Jimmy Jansson har rätt att det är en del av en politikers uppdrag att visa på möjligheter och inge framtidshopp. Men det är framförallt en politikers uppgift att hitta lösningar på de problem som samhället har. Den som bara drömmer om en bättre framtid utan att förklara hur man når dit gör inte sitt jobb. I sitt tal, som inte nämnde ordet lågkonjunktur en enda gång, gör sig Jimmy Jansson skyldig till det senare.

 

Vi står inför en lågkonjunktur som är ovanligt svår att hantera. Den har beskrivits som den perfekta stormen. Precis som en storm kom den plötsligt och oförutsägbart och den är svår att påverka. Samhället kan varken använda sina kraftfullaste finanspolitiska eller penningpolitiska verktyg.

Kvar finns kommunerna som får till uppgift att hantera några av de svåraste konsekvenserna av lågkonjunkturen. Det är då det behövs politiker som presenterar konkreta lösningar och vägar ut ur krisen. Tydliga svar och lösningar på problemen ger framtidstro.

 

Hur många jobb som tillkommer de närmaste åren återstår att se. Prognoser kan slå fel – särskilt nu. Det finns dessutom inget som är så lätt som att dra in på en planerad expansion eller nyetablering av ett företag. Så länge jobben inte är tillsatta går de därför inte att räkna med.

I Sverige har vi rätt att bosätta oss var vi vill. Kommunerna får inte stoppa oönskade personer vid kommungränserna. Eskilstuna kommun kan visserligen upplysa invånarna om att den förutsätter att alla ska jobba och försörja sig, men den kan inte tvinga någon. Den kan bara skapa förutsättningar för att få fler i arbete. För kommunpolitiker som Jimmy Jansson finns det därför inget annat att göra än att kavla upp ärmarna och ta tag i problemen, genom att arbeta med de människor som bor och bosätter sig här. Även om det på långa vägar inte är tillräckligt är det därför bra att Eskilstuna satsar på yrkesutbildningar för vuxna. 

 

Det är inte ledarsidans uppgift att stryka makthavare medhårs. Det är något som Jimmy Jansson och övriga politiker i Eskilstuna kommer att bli varse om de fortsätter att läsa sidan. Tar de åt sig av kritiken eller berömmet – för det kan också komma – leder det förhoppningsvis både till en bättre politik och ett Eskilstuna som är bättre att leva och bo i. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa