Alla ska fortsätta ta ansvar under pandemin

Signerat 7 juni 2020 16:42
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

För många väntas årets sommarsemester inte bli densamma som tidigare år. Utrikesresor är borträknade. Alla uppmanas att avstå från att delta i stora sociala tillställningar som fester och konserter.

För den som planerar att semestra i Sverige kom regeringens meddelande i torsdags antagligen som en lättnad. Den som är symptomfri kan från och med 13 juni resa vart den vill inom Sverige utan att bryta mot rekommendationerna. Semesterresorna kan nu blev av, eller vara längre från hemmet än först tänkt. 

Restriktionslättnaden ligger fast under förutsättningen att smittspridningen inte åter tilltar och antalet allvarligt sjuka i smittan ökar. 

 

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) senaste attitydrapport för mätperioden 21 mars – 31 maj finns det fog för oro. Bland annat finns det indikationer på att andelen svenskar som följer myndigheternas rekommendationer blivit mindre den senaste månaden. Också data från Telia visar på att svenskarnas resande återigen ökat, till samma nivåer som under februari. Fler åker till jobbet och stugan på landet. 

De lättade restriktionerna får inte tas för intäkt att läget nu är lugnt. Om så blir fallet riskerar smittspridningen ta fart igen. 

Det dör fortfarande människor i sjukdomen och intensivvården är också ansträngd. Det finns därför anledning att tydliggöra: övriga rekommendationer ligger kvar. 

 

Alla och envar måste tvätta händerna noggrant och ofta, hålla avstånd både inomhus och utomhus och undvika stora sociala tillställningar. Arbetsgivare ska om det är möjligt erbjuda arbete hemifrån och möblera arbetsplatsen så att avstånd till kollegor kan hållas. 

Tillsammans kan vi bromsa smittan och skydda dem som riskerar drabbas hårdast av den. Men det krävs att alla håller ut och är tålmodiga. Faran är ännu inte över.

 

Niklas Otto Olsson

Ämnen du kan följa