Behagligt varmt kan bli farligt hett

Signerat 21 juni 2022 19:19
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Det är varmt på flera håll i Europa. Det är varmluft från Sahara som kommit till kontinenten. Spanien har drabbats av en värmebölja tidigare än på länge. I Frankrike är det fortsatt höga temperaturer, men inte så illa som det var i helgen.

 

Stor hetta av detta slag, och sådan som är värre, är hälsovådlig. Skadorna på människor kan bli omfattande när värmen är ihållande – men även tillfälliga temperaturökningar kan vara farliga. Främst drabbas äldre och människor med olika slags hjärtsjukdomar. Där risken för sjukdom och död ökar behöver sjukvården skalas upp under dessa perioder av stark värme.

På en del platser kommer det att bli mer av dessa människo- och samhällsfarliga värmeböljor. Även om enskilda år med högre temperaturer inte behöver säga särskilt mycket om klimatets tillstånd – så är det en viktig påminnelse om den fossila energins skador på klimatet. Koldioxid och metangas vi släppt ut har konsekvenser för vår omvärld – och de förvärras av dagens och morgondagens utsläpp. Behovet av omställning till fossilfritt är stort och tidspressen stor.

 

Utöver värmen är det också annat vi lär ser mer av. I Washington Post (16/6) gick det att läsa om det extrema väder som drabbat stora delar av USA den senaste tiden. Miljontals amerikaner har drabbats av extrem hetta. I Montana och Wyoming har hem slukats av massiva översvämningar. I Chicago har det varit kraftfulla oväder. I en annan artikel i samma tidning görs det klart att fyra av tio amerikanare lever i områden som under 2021 drabbades av något slags extremväder. Det var omfattande bränder i Kalifornien och stora kustnära stormar i Louisiana. Den sortens problem förvärras ytterligare av överanvändning av vatten i hem och jordbruk.

 

Sedan har vi de andra länderna. De som är fattigare – som ofta inte har stora utsläpp som USA eller många europeiska länder. När torkan slår ut odlingar i dessa länder, eller när översvämningar drar med sig hus och kanske slår ut den lilla infrastruktur som finns, blir konsekvenserna för människorna stora. Pengar till import av livsmedel kanske det är ont om. Att förebygga och anpassa sig till det nya läget kan också vara dyrt. Nya tåliga grödor och maskiner till jordbruket kostar. Det kan även vara svårt att skramla fram pengar till skyddsvallar och annat.

I en sådan situation är det inte läge att kapa i biståndet. Särskilt inte när det går till klimatomställning eller anpassning till ett förändrat klimat.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Flera döda när flod svämmade över

Sydafrika
Flera döda när flod svämmade över

Nytt jordskalv skakar Java

Indonesien
Visa fler
Ämnen du kan följa