Elexport ingår i försvaret mot Putin

Foto: Sörmlands Media

Signerat2022-08-30 20:05
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Visst bör vi spara på ström, inte bara för prisets och egna plånbokens skull. Framför allt blir det angeläget att försöka hålla nere elförbrukningen när det blir mörkare och kallare.

En risk är att efterfrågan inte bara driver priset i höjden mer vindstilla och kalla dagar, då många av snurrorna står still. I värsta fall kan Svenska Kraftnät tvingas koppla bort vissa industrier, eller växelvis ha strömavbrott i olika regioner.

Detta är vi dessbättre inte vana vid. Med fler kärnkraftverk i drift hade risken knappast uppstått nu heller.

Men det finns ett skäl till att undvika onödig elförbrukning. Så länge det finns utrymme i ledningarna mot Danmark, Tyskland, Polen och Litauen kan den el som inte går åt hos oss förbättra effektläget hos våra grannar. För det mesta minskar då det klimatskadliga eldandet av kol – eller fossilgas.

Så det var verkligen inget lyckat uttalande av statsrådet Khashayar Farmanbar (S), när han sade att en kampanj för elsparande – som de satt igång i Finland – inte behövs i hos oss. Inte ”i närtid” i alla fall.

Kampanjer kan ju ha rätt måttliga effekter. Särskilt kan betydelsen ifrågasättas när det gäller sådant alla lätt borde begripa ändå.

Men mer spridd kunskap behövs, om både elsystemets sätt att fungera och vår energihushållnings påverkan på andra länders möjlighet att begränsa följder av Putinkriget. Till och med en del partiledare och finanspolitiker förespeglar stödåtgärder som konstrueras så att de skulle stimulera mer elförbrukning i akuta bristsituationer.

Khashayar Farmanbar citerades av TT, med att säga: ”Vi har inte energibrist. På helåret är Sverige en av Europas största elexportörer.” Sedan tillade han att vissa timmar skulle effektivare elanvändning kunna göra mycket för att hålla ned priset.

Det sista är ju både riktigt och viktigt. Men att elström för det mesta är en svensk exportvara – med många miljarder i värdefull förstärkning av samhällsekonomin – är verkligen inget skäl att i höst och vinter hålla på med onödig elförbrukning.

En rad länder på kontinenten – som dessutom är våra allierade – kommer att pressas av bortfallet av rysk fossilgas. Ju mindre som används av den, desto svårare får Kremlregimen att fortsätta härjningarna i Ukraina.

Det är en rysk strategi att hoppas på kallare bostäder och störd industriproduktion i Central- och Sydeuropa. Tröttnar då näringsliv och konsumenter och ger de Putinvänliga högerradikalerna tillfälle att göra sig breda politiskt?

Så alla kilowattimmar vi kan exportera är bidrag till det demokratiska Europas ekonomiska och psykologiska försvar – i den krigstid vi nu är i.

Kablarna till kontinenten har begränsningar. Men används de mycket är det bra.

Tyskar och andra har förvärrat sitt läge med tidigare felriktad energipolitik. Men det är inget skäl att nu vara småaktig och försöka att konstlat begränsa svensk elexport. Både företag och privatpersoner kan göra nytta med att släcka och stänga av sådant som inte behövs, särskilt under timmar med hög belastning.

Det borde även en energiminister (S) kunna understryka, med eller utan statlig kampanj.