Inför en humanitär skyddsgrund värd namnet

Signerat 5 maj 2020 19:15
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Hur ska framtidens migrationspolitik vara? Denna fråga måste den migrationspolitiska kommittén svara på i augusti, när uppdraget redovisas för regeringen. Och svaret måste vara: human.

Nästa vecka sammanträder kommittén för att diskutera några av de förslag som lagts fram. Ett av förslagen handlar om preskriptionstiden för avslag av asylansökningar, rapporterar Sveriges radio. Det föreslås att den som har fått ett avslag på sin ansökan om skydd i Sverige måste vänta tio år innan han eller hon kan lämna in en ny ansökan. Dagens regler är fyra år.

 

Moderaterna ställer sig bakom förslaget. De vill inte att Sverige ska sända signalen att det lönar sig att stanna kvar i Sverige trots ett avslagsbeslut. Miljöpartiet invänder. Partiet menar att regeländringen inte skulle leda till fler återvändande och anser att nuvarande regelverk ska stå kvar.

Huruvida preskriptionstiden ska vara fyra eller tio år spelar inte någon större roll för återvändandearbetet, här begår Moderaterna ett felslut. Något fler före detta asylsökande kan tänkas lämna Sverige vid en sådan ändring. Men antalet lär bli försvinnande litet. Förslaget kan däremot slå hårt mot personer som fått avslag och som har stora problem i sina hemländer.

 

De som lever utan legal rätt att vistas i Sverige har det tufft. De är mer utsatta för brott, ofta är även deras sociala och ekonomiska situation svår. Denna bedrövliga situation kan förlängas och förvärras av längre preskriptionstid. Men för vissa är Sverige fortfarande ett bättre alternativ än den personliga katastrof som väntas i hemlandet.

För ett välfungerande återvändandearbete behövs andra saker. En viktig åtgärd som redan görs för att underlätta frivilligt återvändandet är att ge ekonomiskt stöd till de som återvänder frivilligt. Att Sverige får igenom återvändandeavtal med ursprungsländerna är också viktigt.

 

Sverige ska fortsatt ha en reglerad asylinvandring. De som inte har skyddsskäl eller andra giltiga skäl ska så fort som möjligt, och allra helst frivilligt, lämna Sverige. De som har skäl ska så fort som möjligt kunna integrera sig i det svenska samhället.

Men det ursprungliga problemet är fortfarande att många inte kan återvända till sina hemländer. Det finns goda skäl att ge dessa människor en verklig chans att stanna legalt i Sverige.

 

Uppehållstillstånd på humanitär grund är ett av förslagen som den migrationspolitiska kommittén har att ta ställning till. En skyddsgrund som i praktiken skulle kunna gälla fall av särskilt ömmande slag och där utvisning är orimlig. Hur den bestämmelsen ska se ut eller hur kommittén ställer sig till det är oklart. Men Sveriges framtida migrationspolitik måste innehålla en humanitär skyddsgrund värd namnet.

Ämnen du kan följa