Kommunala b-poliser är en dålig idé

Signerat 1 februari 2022 19:15
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Ibland behöver det lappas och lagas när helheten brister. Men det som Moderaternas kommunalråd i Eskilstuna Jari Puustinen föreslår om kommunalt anställda ”närpoliser” är en dålig idé.

 

Puustinen vill att kommuner ska tillåtas anställa lokala poliser som komplement till statlig polis. Folk som vill bli kommunalpolis ska genomgå en kortare utbildning för att kunna jobba brottsförebyggande genom att synas lokalt och att utreda vardagsbrott. Kommunalrådets påhitt är ingen ny tanke men skulle innebära en tillbakagång i riktning mot något som rådde innan 60-talets förstatligande av polisen.

Nya lagar skulle därtill behövas. Även en ny utbildning skulle behöva inrättas. Sådant tar tid och engagemang som gör bättre nytta på annat håll. Redan existerande polisutbildningar behöver få in kloka och skickliga rekryter. Det är denna utmaning som politiker och myndigheter bör tänka mer på. Vilket också påpekas av Kerstin Sjöberg, Polisförbundets ordförande i region Öst.

 

Risken är också att en sådan reform skulle förstärka redan existerande skillnader i landet. Kommuner med större pengapåse, eller politisk vilja, skulle kunna anställa fler kommunpoliser och andra kommuner skulle kunna bli helt utan. Hur skulle en rikspolisorganisation fördela sina resurser under sådana skeva omständigheter? Kortare polisutbildning för kommunkategorin riskerar även påverka kvaliteten och förtroende för yrkeskåren.

Politiker bör också fundera över hur mycket de använder sig av ordningsvakter där de vill se poliser. I en del sammanhang och under rätt omständigheter kan de komma till nytta. Samtidigt har det rapporteras om ordningsvakter som provocerat fram slagsmål och använt oproportionerligt mycket våld. De alldeles för korta utbildningarna för vakterna behöver bli längre och bättre, sett till de befogenheter de har.

 

Bakom pratet om kommunala poliser finns en större bild som beslutsfattare inte bör glida förbi. 2020 drog Riksrevisionen slutsatsen att de områdespoliser som ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande helt enkelt är för få, särskilt i de utsatta områdena. Och även om det på en del håll tillkommit pengar, däribland till polisområde Eskilstuna och Strängnäs, finns det skäl för politiker att fråga polisen om de täppt till de brister som Riksrevisionen belyste.

Kommunerna ska inte sköta polisens jobb. Sociala insatser är däremot kommunalt ansvar. Det bör därför påminnas om att den majoritet där moderatrådet ingår i gick in för att bryta loss kommunens missbruksvård från det öppna intaget till Vårnäs behandlingshem utanför Vingåker. Så försämrar man situationen för utsatta människor och underlättar brottslighet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa