Långa köer på Arlanda kräver tålmodiga medborgare

Signerat 31 maj 2022 21:09
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Ska du flyga från Arlanda i sommar? Ja, då kan du behöva komma ännu tidigare till flygplatsen än förr.

Sedan några veckor tillbaka har köerna till ett par terminaler på Arlanda varit ovanligt långa. Resenärer vittnar om att det i en del fall tagit ett par timmar innan de kommit förbi säkerhetskontrollen. Vissa har trots god framförhållning missat sina flyg. Liknande bekymmer syns inte på Skavsta flygplats. Där är passagerartrycket inte som på Arlanda. Det finns till och med utrymme för några fler flygningar utan att det skulle bli några köproblem.

 

Det statliga Swedavia, som driver Arlanda flygplats, varnar på sin hemsida om långa köer. Det handlar om den terminal som flygplatsens inrikestrafik går ifrån, och en annan för utrikes. Budskapet är: Kom i god tid.

Sådan uppmuntran är förvisso inget nytt. Folk som rest med flyg förr vet redan om detta. Även de som åker tåg och buss behöver tänka på sådant där avgångarna är färre eller mindre pålitliga. Men det som för stunden utspelar sig på Arlanda är orsakat av personalbrist i säkerhetskontrollerna, inte av att många passagerare saknar framförhållning.

 

Personalbristen på Arlanda beror i sin tur på det minskade flygandet under pandemin. Färre flygningar – mindre behov av säkerhetspersonal. När antalet flygningar och passagerare sedan ökat kraftigt efter att pandemirestriktionerna lyfts har flaskhalsar uppstått där det inte varit nog med personal. Flygplatsen har försökt avhjälpa vissa av problemen och återöppnat ytterligare en terminal. Avarn Security, som bemannar säkerhetskontrollerna, ska enligt Dagens Nyheter också ha påbörjat viss rekrytering tidigare i år.

Samtidigt är det svårt att hitta personal. De ska ha rätt kompetens och många som tidigare jobbat med det har skolat om sig eller hittat nya arbetsgivare. 

 

Sedan är det detta med lämplighet. 

Människor som arbetar med den här sortens säkerhetskänsligt arbete ska sedan ett par år tillbaka granskas av Säkerhetspolisen. Det är klokt. Utöver den övriga rekryteringsprocessen innebär det dock ytterligare några veckors handläggningstid. Denna del kan kanske påskyndas, det menar i alla fall Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som föreslår att regeringen skjuter till ytterligare pengar till myndigheten för just detta ändamål. Så kan det kanske vara. Samtidigt är det svårt att se hur mer pengar skulle korta handläggningstiden hos Säkerhetspolisen här och nu. För sommarens resor lär det ändå dröja innan det är nog med personal på plats. Säkerhetskraven bör det i alla fall inte tummas på.

 

Avslutningsvis: Politiker och myndigheter hade kunnat förutse mycket av det som i dag sker på Arlanda. Samtidigt måste medborgarna inse att pandemins effekter på samhällets olika delar lär dröja kvar en tid till.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa