Mer måste göras för att inga barn ska vräkas

Signerat 26 maj 2020 17:30
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Barnkonventionen har blivit lag och det finns en nollvision för vräkning av barnfamiljer. Trots det ökar antalet barn som berörs av vräkningar. Detta konstaterade Kronofogden i mars. 

 

Mellan 2011 och 2018 kunde myndigheten se att färre barn i familj vräktes. Men därefter har antalet återigen ökat. Förra året var det totalt 467 barn som vräktes, och motsvarade en ökning på 4 procent. 

Antalet vräkningar av barnfamiljer och barn i Sörmland är i stort sett densamma som året innan, men har sjunkit en aning. Eskilstuna är fortfarande en av kommunerna i Sverige som utmärker sig. Och sedan 2018 har antalet avhysta barn ökat i kommunen från 12 till 19.

Att ordna med boende är ett eget ansvar, som faller på barnets föräldrar. Men ibland hamnar människor i kläm. Plötsligt bortfall i inkomster eller sjukdom kan göra det svårt för många att betala hyra, under pandemin kan detta problem öka. Bland annat räknar var tredje ensamstående förälder med försämrad ekonomi under pandemin. 

 

Det finns goda skäl för socialtjänsten att sätta in tidiga insatser och stöd för att undvika vräkningar, särskilt där barn påverkas. Barns hälsa och sociala utveckling kan dessutom försämras av att ofta flytta runt på osäkra boenden, i avsaknad av trygghet och rutiner. Det är dessutom ett stort personligt lidande för föräldrarna, och som också kostar samhället på sikt.

I första hand bör de som har svårigheter att betala hyra så fort som möjligt ta kontakt med sin hyresvärd, men även tidig kontakt med socialtjänsten för eventuellt stöd kan vara klokt.

För de som inte kommer i kontakt med socialtjänsten på egen hand, behövs andra metoder. 

 

Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser från 2018 om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden saknar nära hälften av Sveriges kommuner, däribland de sörmländska kommunerna Eskilstuna och Strängnäs, så kallade uppsökande verksamhet för personer som riskerar förlora sitt boende.

Det handlar bland annat om att lämna ut information till särskilt utsatta om deras rättigheter, procedurer och vart de kan vända sig för stöd. Att då göra det tillgängligt på fler språk kan också vara nödvändigt. En sådan verksamhet kan vara behjälplig i att nå personer, och då i synnerhet barnfamiljer, som riskerar förlora sitt boende.

I ett delbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst (SOU 2018:32) föreslås ett närmare samarbete mellan socialtjänst och Kronofogden. När anmälan om avhysning når myndigheten kan detta i god tid meddelas socialtjänsten. 

 

Men även hyresvärdarna kan göra sin del. För att se om det finns barn i hemmet och för att kontrollera vem som faktiskt bor på adressen kan det vara klokt med extra besök innan ansökan om avhysning. Men också goda samarbeten mellan socialtjänst och hyresvärd behövs. 

Mer kan helt enkelt göras för att antalet barn som vräks ska bli noll.

Ämnen du kan följa