Någonstans måste det gå att bygga vindkraft

Signerat 15 mars 2022 21:08
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Ska samhällets olika delar utvecklas och inte stagnera behöver det byggas nytt. Det gäller i stadsplanering- och bostadsfrågor, mineralutvinning och elförsörjning

Sådant möts ofta av en del motstånd från lokala, men också nationella, intressen. Mobilisering av lokalföreningar, naturvårdsklubbar och lantbruksorganisationer kan ske. Och invändningar av denna sort har givetvis sin plats i debatten. Men de som argumenterar mot samhällsviktiga byggen måste ha starka skäl till sitt motstånd.

Ska kommuner vara attraktiva behöver det finnas boende för de olika skeenden i livet. Gruvor levererar arbetstillfällen och viktiga klimatkritiska råvaror. Ska industrier och transporter lämna fossila bränslen bakom sig kommer det krävas mängder med el, och då gärna billig och snart. 

 

De flesta politiker inser behovet av mycket och billig el. Men på många håll i Sverige säger de ändå stopp till vindkraftverk som uppfyller båda kriterierna. Den slutsatsen kan man dra av en ny rapport från branschorganisationen Svensk Vindenergi.

I miljöbalken görs det klart att etablering av vindkraftverk inte kan bli av utan att kommunen tillstyrker bygget. Regeln kallas förenklat för det kommunala vetot. Och enligt Svensk Vindenergis rapport har detta veto använts för att stoppa sammanlagt 736 landplacerade vindverk under 2020 och 2021. En del av de kommunerna har senare villkorat etableringen. Det kan handla om att minska antalet snurror eller ställa vissa särskilda tekniska krav för att inte påverka närmiljön lika mycket.

Klart är att frågor om energiförsörjning och klimat behöver prioriteras upp ute i kommunerna.

 

Samtidigt finns det skäl att fundera på varför det sägs stopp på en del håll i Sverige. Inte överallt är det lämpligt att placera vindsnurrorna. I Mälardalen, Västra Götaland och Skåne (där elbehoven är stora) är det tämligen tätbebyggt. Konkurrens om jordbruksmark och industrier finns också. En del naturvärden bör dessutom bevaras. Att placera mängder med vindkraftverk intill naturreservat är ingen bra idé. Är det möjligt att placera snurrorna så att de inte påverkar en del sällsynta fågelarters flygrutter negativt bör det göras.

När det gäller den havsbaserade vindkraften, som rapporten inte berör, bör man lyssna mindre på dem som pratar om ”förstörd horisont”. Däremot väger Försvarsmaktens invändningar mot vindkraftverk i Östersjön tyngre.

 

Allt detta får dock inte vara skäl för politiker att vanemässigt säga stopp till vindkraft. Kommuner bör göra klart översiktsplaner i god tid, peka ut var det är lämpligt att bygga vindkraftverk. För även om det kan finnas ett och annat skäl att säga nej, kan det knappast gälla överallt och hela tiden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa