Plastikkirurgerna bör göra som veterinärerna

Signerat 19 maj 2020 17:25
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Det är brist på narkosmedlet propofol, som bland annat används för nedsövning vid intensivvård av coronasmittade patienter. Trots detta fortsätter skönhetskliniker använda narkosmedlet vid estetisk plastikkirurgi, rapporterar Dagens Nyheter (22/4). 

 

I reportaget går det också att läsa att vissa kliniker i Region Stockholm har bland annat erbjudit plats för bröstcancerpatienter en dag i veckan, viss skyddsutrustning har donerats och personal har lånats ut tillfälligt till vården. Dock kvarstår problemet: mitt i coronakrisen går narkosmedel, som kan användas inom intensivvården, till skönhetsoperationer. 

Veterinärförbundet ställde sig häromveckan frågande till detta. Läkemedelsverket och Jordbruksverket har senast i april gått ut med att Sveriges veterinärer borde begränsa bruket av narkosmedel som godkänts för människor, däribland propofol. Och branschen hörsammade uppmaningen.

 

Det går bland annat att läsa i DN (18/5 )att veterinärkliniker skjuter upp icke-kritisk kirurgi, minimerar eller helt avstår från användandet av propofol, och vissa har gått så långt som att tillhandhålla sina lager för intensivvården. Utan propofol letar veterinärer intensivt efter alternativ. Men många av de narkosmedel som är godkända för djur, som Läkemedelsverket hänvisar till, är antingen tillfälligt slut eller leverr inte längre av läkemedelsföretagen.

Men något sådant påbud har inte meddelats till plastikbranschen. I ett brev till bland annat Läkemedelsverket har Veterinärförbundet ifrågasatt myndigheternas prioriteringar. Om veterinärer ska hushålla med sin användning av narkosmedel, borde detta även gälla plastikkirurgerna. 

 

Veterinärförbundets frågeställning är befogad. Vid vård av djur används inte lika stora mängder av narkosmedel som vid kirurgi på människor. Och även om donationer från de stora djursjukhusens lager gör viss skillnad på intensivvårdsavdelningarna, lär det finnas mer att hämta på skönhetsklinikerna.

Läkemedelsverket har meddelat att nya leveranser av propofol väntas. Men det stänger inte frågan i vilken utsträckning som narkosmedel ska få användas för plastikkirurgi under coronapandemin. Bland annat bör kirurgi som har till syfte att återställa skadade kroppsdelar eller vävnad utföras. Däremot bör bröstförstoring, som är ett av branschens vanligaste ingrepp, skjutas upp.

 

För att kritisk kirurgi och vård av coronasmittade ska fungera är det viktigt att nödvändiga narkos- och läkemedel finns tillgängliga. Veterinärbranschen tar sitt ansvar. Nu är det upp till skönhetsklinikerna att ta sitt. 

Ämnen du kan följa