Stäng inte dörren när brotten ska förebyggas

Signerat 20 juni 2022 19:19
Detta är en ledarkrönika. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

I Eskilstuna är oppositionspartierna utestängda från kommunens brottsförebyggande råd. Det borde de inte vara.

 

Frågan om trygghet har de senaste åren seglat upp som en viktig väljarfråga. Skjutvapenvåld, knarkhandel och annat otrevligt ska motarbetas. I det spelar polisens metoder och arbetssätt stor roll – inte nödvändigtvis mer pengar. Draghjälp ute i kommunerna behövs också.

På olika håll i Sverige har kommunerna hittat olika sätt att samverka med polis, näringsliv och annat civilsamhälle för att motverka brottslighet och allmän otrygghet. Kommunala tjänstemän sitter ofta med. Ibland, men inte alltid, är politiken också med i dessa råd. I sådana fall är det ofta ordföranden från olika nämnder och kommunstyrelsen. Hur vanligt det är att oppositionspartier är representerade i råden är oklart. 

 

Men bara för att något är ovanligt betyder det inte att man bör avstå. Snarare borde ambitionerna för en kommun vara högre än så här. Dels för att det är klokt att involvera även andra partier än de styrande i detta viktiga och långsiktiga arbete. De partier som idag styr gör inte det nödvändigtvis efter nästa val – det gäller även i Eskilstuna. Ska samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och civilsamhälle verkligen slå igenom behöver detta arbete ske över parti- och ”block”- gränser. Effekterna av sådant arbete syns oftare senare och inte nu.

Opposition finns av fler slag än ett. En sort skyller hellre på invandrare i alla lägen än att försöka hitta verkliga lösningar på problem. Men i flera delar av MP, V och L finns ett engagemang för sociala frågor som bör tas till vara på när brottslighet ska tryckas undan och våld motverkas. De bör inte hållas utanför samtal med polis och andra viktiga aktörer. 

 

Så har vi det där andra: Insynen. Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna, har rätt i att opposition bör vara med på det brottsförebyggande rådets möten. Ska politiken vara representerade bör det gälla fler partier än S, M och C. Det räcker inte med att hänvisa till rapporter eller minnesanteckningar. Utan representation minskar oppositionens, men i förlängningen också allmänhetens, möjlighet att granska och utkräva ansvar från de politiker som sitter i rådet.

När Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens och det brottsförebyggande rådets ordförande, bemöter kritiken är svaret att oppositionspartierna behöver bevisa sitt engagemang. Om det stämmer att dessa partier sällan deltog på rådets föregångares möten har de skäl att göra annorlunda nu. Detta långsiktiga arbete kräver uthållighet och kontinuitet.

Dock håller inte Janssons argument för att säga stopp till kollegorna i oppositionen. Visst är det så att "känsliga frågor av komplex natur" bör hanteras med försiktighet – men sådant förekommer också i socialnämnden. Och där deltar samtliga partier i myndighetsövning i väldigt besvärliga fall.

 

Att kommunstyrelsens ordförande nu kan tänka sig omtag är bra. Samtidigt borde Jansson inte ha stängt dörren från första början.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Insändare: Vår eskalerande brottslighet

Vår eskalerande brottslighet

Insändare: Unga brottslingar bör dömas som vuxna

Unga brottslingar bör dömas som vuxna
Ämnen du kan följa