Vägarna är säkrare nu än förr

Foto:

Signerat2022-05-24 21:21
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Siffror över enstaka år eller månader bör man tolka med försiktighet. Politiker och beslutsfattare i Sörmland har dock skäl att titta närmare på de över årets trafikdöda i länet. 

Det var ingen upplyftande läsning det som rapporterades om på nyhetsplats i tisdagens tidning. Sedan årsskiftet har sex personer dött på de sörmländska vägarna. Fem av dessa omkom i maj. I absoluta tal är detta inte frågan om många fler än tidigare år. Men det är en fördubbling från förra året under samma period.

Till tidningen berättar Lars Nordquist, verksamhetsansvarig på Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) i Sörmland att det inte är ovanligt att dödligheten på vägarna ökar inför och under sommarmånaderna. Ovana bilförare ger sig ut på vägarna samtidigt som alkoholdrickande blir vanligare i vardagen. Detta är värt att hålla i huvudet. Kanske kan årets ökning förklaras med att många suttit hemma och jobbat under pandemin. De som innan covid-19 körde dagligen, har inte längre samma trafikvana.

Inte heller ska slumpen underskattas. Antalet dödade och skadade i trafiken varierar från år till år, månad till månad. Den senaste månadens trafikdöda i Sörmland behöver därför inte säga något om trenden. Inte i Sörmland och inte i Sverige.

Viktigare är det att komma ihåg den övergripande utvecklingen när det gäller trafiksäkerheten i Sverige. De senaste två årtiondena, och även innan dess, har antalet döda i trafiken sjunkit nästan årligen. Detta har skett samtidigt som befolkningen ökat och antalet bilar på vägarna blivit många fler. Under dessa 20 år har antalet döda i trafiken per hundratusen invånare sjunkit från 6 till omkring 2.

Orsakerna till denna positiva trend är flera. Den tekniska utvecklingen är en av de stora förändringarna. Bilarna har blivit allt säkrare samtidigt som sjukvården blivit allt bättre på att rädda liv. Risken att skadas allvarligt att dö i trafiken har därför sjunkit kraftigt.

Samtidigt kan inte politiker luta sig tillbaka. Minskad trafikdödlighet sker inte automatiskt. När städer och vägar planeras, repareras och byggs om behöver målet fortsätta vara att rädda liv och hälsa. Sänkta hastigheter, fartkameror, "gupp" och mötesseparerade vägar är några betydelsefulla saker. 

Bilförare som gnäller över sådana saker och helst vill bränna på behöver tänka om. Sluta pilla med mobiltelefonen, planera din körning, håll hastigheten och avstånd till bilen framför. Det gör mycket.